Gå till innehållet

Fältbiologerna: bekämpa lupiner 6 juni för att hjälpa biologisk mångfald

Lupiner har även tagit över stora delar av det isländska landskapet. Det kanske ser fint ut, men det slår ut många andra växter. Foto: Peder Winding 

Fältbiologerna har utsett 6 juni till “Stora lupinbekämpardagen“. Då ska lupiner bekämpas i hela landet – för att bibehålla den biologiska mångfalden. 

– Lupinen är en invasiv art. Det betyder att den konkurrerar ut andra, svenska arter. Eftersom det är en ärtväxt binder den kväve och det medför att andra arter inte trivs där lupiner växer. Den tar över och tränger undan andra växter, berättar Tove Lönneborg från Fältbiologerna.

LÄS ÄVEN: • Ny rapport om hur invasiva arter längs med vägrenar ska bekämpas

Även om man tar bort lupiner från marken så har den förändrats och är inte längre lika gynnsam för andra växter. När ett område täcks av en enda växt innebär det också att det bara finns blommor under en viss del av sommarhalvåret och därmed att de viktiga pollinatörerna enbart hittar mat under en begränsad tid. På en äng med många olika arter kan bin och humlor hitta mat hela sommaren från växter som blommar vid olika tidpunkter.

För att stoppa lupinernas framfart har Fältbiologerna tagit initiativ till en nationell lupinbekämpning. Tanken är att både inspirera allmänheten till att göra insatser och även arrangera aktiviteter som folk kan delta i.

LÄS ÄVEN: • Tolv nya arter anses vara invasiva

Att hjälpa till att stoppa lupinernas framfart är enkelt. Här är Fältbiologernas tips på olika nivåer av engagemang:

Nivå 0 – MINIMUM: Bidra inte till spridningen av lupiner. Så inte lupiner i din trädgård eller någon annanstans.
Nivå 1: Plocka lupiner. Gör en vacker bukett, men släng dem sedan på rätt sätt, det vill säga skicka dem till brännbart på tippen, för att de inte ska bidra till ytterligare spridning.
Nivå 2: Plocka fram lien och slå lupiner. Skicka sedan resterna till brännbart på tippen.
Nivå 3: Gräv upp lupiner. Samla ihop rötterna och låt dem antingen torka i solen eller skicka dem till brännbart, eftersom lupiner kan föröka sig via rotbitar.
Nivå 4 – HARDCORE: Slå med lie flera gånger i sommar, och nästa!

– Lupiner kan spridas med rotbitar, men det är ganska mycket jobb att få upp dem med rötterna, berättar Tove Lönnberg. Det räcker gott att slå växterna med exempelvis en lie och sedan se till att inte sprida växterna och istället slänga dem i brännbart.

Som synes är det enkelt att själv göra insatser för att stoppa lupinerna. Du kan också delta i Fältbiologernas evenemang eller kanske arrangera ett eget tillsammans med några vänner. Sedan Fältbiologerna gick ut med sitt initiativ har det fått stor spridning i sociala medier.

– Vi har fått väldigt mycket respons. De allra flesta är positiva, men många vet inte om att lupinen hotar biologisk mångfald och en del frågor oss “varför ska man bekämpa just lupinen som är så fin?”. När vi väl förklarat varför det behövs så har reaktionerna varit positiva, avslutar Tove Lönnberg.

Läs mer:
Följ Fältbiologernas evenemang på Facebook
Information om lupinbekämpning hos Länsstyrelsen i Dalarna
• Kom i kontakt med Fältbiologernas lupingrupp via mejl lupingruppen.faltbiologerna@gmail.com

Mer att läsa