Gå till innehållet

Fältbiologerna avslöjar skogsbolags brott mot FSC-certifiering

Skogsavverkningen i Ströms Vattudal. Foto: Fältbiologerna

Skogsavverkningen i Ströms Vattudal. Foto: Fältbiologerna

I augusti stoppade Fältbiologerna Holmens skog i Ströms vattudal i Jämtland sedan det upptäckts att skogen som avverkades innehöll så höga naturvärden att det miljöcertifierade bolaget ansågs bryta mot FSC-regelverket.

Nu släpper organisationen en rapport om avverkningen som avslöjar att över 200-åriga granar huggts ned och att det planerade avverkningsområdet innhöll ett tiotal signalarter och rödlistade arter, så som tretåig hackspett, rynkskinn, lunglav och gränsticka.

– Ideellt arbetande ungdomar ska inte behöva axla det ansvar som skogsbolag, myndigheter och certifierarna borde ta, säger Johan Moberg på Fältbiologerna, en av författarna till rapporten.

Skogsstyrelsen har efter Fältbiologernas larm besökt ett av de inventerade avverkningsområdena och där upprättat två nyckelbiotoper om 16 hektar. Nyckelbiotoper och skogar med höga naturvärden enligt en viss definition ska undantas från avverkning enligt FSC:s standard, menar Fältbiologerna. Områdena runt nyckelbiotoperna har nu avverkats av Holmen Skog.

Källa: Fältbiologerna och deras rapport

Mer att läsa