Gå till innehållet

Fåglars häckning försämras av fossilgasledningar

Östsialia. Foto: Russ, CC BY 2.0.

Sångfåglar får sämre häckningsframgång i närheten av fossilgasledningar. Det visar en ny studie från USA.

Forskarna följde östsialiors och trädsvalors häckningar i områden med ledningar som transporterar fossilgas (av industrin kallad “naturgas”). De upptäckte att fåglarna valde att häcka nära ledningarna, trots oväsendet dessa alstrar. Häckningarna resulterade i lika många ägg, men reproduktionen lyckades sämre. Detta eftersom fåglarna spenderade mindre tid med att ruva sina ägg, fick färre ägg som kläcktes och fick färre ungar på vingarna jämfört med grannfåglar i tysta miljöer.

– Det höga lågfrekventa ljuset från fossilgasledningarnas kompressorstationer kan färdas hundratals meter in i ostörda områden. Eftersom skiffergasproduktion ofta sker i ostörda, naturområden som är viktiga livsmiljöer för häckande fåglar så är det viktigt att utveckla planer för att minska oljudet, säger rapportens medförfattare Julian Avery.

Trädsvalor och östsialior verkar inte kunna avgöra innan de påbörjar häckningen om ett område är olämpligt som livsmiljö på grund av oljudet från fossilgasledningarna. Andra fågelarter har dock visat sig undvika bullriga områden helt.

Källor: Penn State och The Condor

Mer att läsa