Gå till innehållet

Fåglarnas tydliga budskap om allvarliga klimatförändringar

Lövsångare. Foto: Daniel Pettersson  http://www.natursidan.se/fotografer/naturfotograf-daniel-pettersson/

Lövsångare. Foto: Daniel Pettersson 

I Sveriges Ornitologiska Förenings årsbok “Fågelåret 2014” framgår att det skett “förvånansvärt stora förändringar” för flera fågelarter de senaste 20 åren. Den “klart rimligaste förklaringen” är enligt SOF BirdLife att klimatet förändrats. Samtidigt har även den internationella rapporten “The Messengers” släppts som visar att klimatförändringarna drabbar många fåglar runt om i världen.

En av förlorarna på klimatförändringarna i Sverige är vår än så länge vanligaste fågel – lövsångaren. Det finns fortfarande ungefär 13 miljoner häckande par, men den minskar numera tydligt i Norrland, medan bofinken, Sveriges näst vanligaste fågel med drygt åtta miljoner par, ökar i norr.

– På lite sikt kan detta leda till ett tronskifte när det gäller vilken art som är talrikast i landet, men viktigare är att fåglarna visar att följderna av klimatförändringarna redan nått långt, skriver Anders Wirdheim, informationsansvarig på SOF BirdLife.

Över lag har nordliga arter, så som rödvingetrast och videsparv missgynnats av klimatförändringarna medan de sydliga arterna gynnats. Förutom bofinken har även gransångare och talgoxe blivit talrikare i norr.

Lunnefågel. Foto: Johannes Rydström http://www.natursidan.se/fotografer/naturfotograf-johannes-rydstrom/

Europas lunnefåglar har minskat med över 50 procent de senaste tre generationerna, troligen på grund av klimatförändringar som påverkat fiskebestånden. Foto: Johannes Rydström 

Samma tendenser framgår i BirdLife International och Audubon Societys rapport “The Messengers”. Fåglar som är anpassade till kallare klimat är mer hotade än fåglar som lever i varmare klimat. De största förlorarna på klimatförändringarna är fåglar som specialiserat sig på en viss miljö och bara lever i begränsade områden, så kallade endemiska arter. Detsamma gäller arter som lever högt upp på berg. I takt med att de varmare områdena stiger längs berget minskas deras livsmiljöer till de helt försvinner.

– Aldrig tidigare har fåglarnas budskap om klimatförändringarna varit så tydliga som nu – klimatförändringarna är så pass allvarliga att de utgör ett hot mot både fåglar och människor, skriver Patricia Zurita från BirdLife International och David Yarnold från Audubon Society.

Över lag så påverkas fler arter negativt än positivt av klimatförändringarna. I rapporten har 570 arter studerats noga och 24 procent missgynnas medan 13 påverkas positivt. För att möta det ökande hotet föreslår författarna bakom rapporten “The Messengers” bland annat att skydda fler viktiga naturområden, låt fossila bränslen ligga i marken, öka engagemanget från folk ytterligare  och att det satsas mer på att restaurera våtmarker och skogsområden som kan lagra stora mängder koldioxid, ge skydd åt översvämningar och ge livsmiljöer åt fåglar.

Källa: BirdLife, rapporten “The Messengers” och BirdLife

Mer att läsa