Gå till innehållet

Fåglar stoppar vindkraftspark

Juvenil kungsörn flygande. Foto: Zsombor Károlyi

Kungsörn. Foto: Zsombor Károlyi

Planer på att bygga nio vindkraftverk på tre berg i Dalarna har stoppats av Mark- och miljödomstolen.

Anledningen är att det i området finns kungsörn, bivråk, smålom, storlom och nattskärra och att hänsyn till dessa arter väger så tungt att Dala Vinds byggplaner stoppas.

Att bygga vindkraftverk i området skulle enligt Mark- och miljödomstolen strida mot artskyddsförordningen och anses därför olämplig.

– Kungsörn påverkas negativt av vindkraftsetableringar, både när det gäller störningar, bortträningar från häckningsplatser och kollisioner med vindkraftverken, skriver Mark- och miljööverdomstolen.

Beslutet kan inte överklagas.

Källa: Dalarnas Tidning

Mer att läsa