Gå till innehållet

Fåglar sparar pengar åt kaffeodlare

Kombinationen kaffe och fåglar har visat sig lyckosam. Foto: Erik Hansson

Kombinationen kaffe och fåglar har visat sig lyckosam. Foto: Erik Hansson

Forskare från Stanford-universitetet har under de senaste åren kunnat påvisa hur kaffeodlare i Costa Rica ökar den biologiska mångfalden av fåglar genom att lämna små områden av sina plantage till orörd regnskog. Nu har samma forskare också räknat ut hur mycket pengar kaffeodlarna sparar på att fåglarna i regnskogen kan hjälpa dem med att fånga den kaffeätande skalbaggen kaffebärborren.

Ungefär 100 miljoner personer världen över är beroende av kaffe för sina intäkter. Men kaffebönor uppskattas också av den fruktade kaffebärborren som beräknas orsaka skador på kaffeplantage till ett värde av 3,5 miljarder kronor årligen.

Fåglarna i områden i Costa Rica som åtminstone fått stycken av regnskog sparade återgäldar tjänsten genom att äta kaffebärborren. För kaffeodlarna innebär fåglarnas skalbaggeätande en sparad kostnad på mellan 500 och 2000 kronor per hektar enligt forskarna vid Stanford-universitetet.

– Fördelarna som vi kan få är enorma, säger Daniel Karp, huvudförfattare till studien. Det finns mycket outnyttjad potential i dessa små sparade stycken av regnskogen. Det här ser ut att bli en hållbar, win-win-situation för skadedjursbekämpning.Forskarna hoppas att deras arbete ska förbättra bevarandeåtgärderna i hårt brukade områden och också visa regeringar hur de bäst bevarar naturen och samtidigt sparar pengar.

Källa: Science Daily

Mer att läsa