Gå till innehållet

Fåglar som desinfekterar sig mot parasiter

Ett forskarteam från universitetet i Utah har gjort ett försök där behållare med bomull dränkt i ett milt bekämpningsmedel (permetrin) satts upp på Galapagosöarna. Bomullen hämtas av fåglar för att användas som byggnadsmaterial till deras bon. På så sätt kan bekämpningsmedlet döda en majoritet av de parasitiska fluglarver som annars riskerar att drabba fågelns ungar.

Enligt doktoranden Sarah Knutie är metoden med självdesinfektering för fåglarna enda sättet att kontrollera parasiten, som tros ha anlänt till Galapagosöarna någon gång på 1990-talet.

Flera av fåglarna på öarna är utrotningshotade och att förse dem med desinfekterat byggmaterial är ofarligt för fåglarna. Den enda oron med att använda permetrin är att parasiterna ska utveckla en motståndskraft mot medlet som annars bland annat även används mot skabb.

Metoden skulle även kunna användas i andra områden där fåglar eller däggdjur är hårt ansatta av parasiter, enligt Sarah Knutie, men på Galapagosöarna är den extra effektiv eftersom det är en så begränsad yta.

Källa: Science Daily

Mer att läsa