Gå till innehållet

Fåglar i Finland har förkortat sin häckningstid

Tofsmes. Foto: Erik Hansson

En ny omfattande studie från Helsingfors universitet som omfattade 73 fågelarter visar att fåglar i Finland börjat häcka tidigare under de senaste 40 åren. Nästan var tredje undersökt art häckar också kortare tid nu jämfört med på 1970-talet.

Studien är baserad på över 820 000 ringmärkningar mellan 1975 och 2017 och visar att många fågelarter nu häckar allt tidigare på grund av ett förändrat klimat. 31 procent av de 73 undersökta arterna har också börjat häcka en kortare tid i åtminstone en bioklimatisk zon (exempelvis boreal skog).

Denna förkortning av häckningstiden var tydligast hos övervintrande fåglar och arter som flyttar kortare sträckor på vintern. Forskarna tror att förändringarna i häckningstiden kan leda till att ännu fler fågelungar behöver mättas tidigt på häckningssäsongen. Det är också de tidigt häckande fåglarna som tidigarelagt sin häckning mest.

– Vilka effekter dessa förändringar har på lång sikt måste studeras mer i detalj, eftersom de också kan leda till förändringar i artbeståndet, säger intendent Aleksi Lehikoinen vid Helsingfors universitets Naturhistoriska centralmuseum Luomus.

Källor: Helsingfors universitet och PNAS

Mer att läsa