Gå till innehållet

Fågelsjöar blir nya naturreservat

Kolonierna av svarttärna i Fläcksjön hör till de största i Mellansverige. Foto: Zsombor Károlyi

I början av året får Västmanland tre nya naturreservat. Alla ligger i Sala kommun och två av dem är för fågelskådare välbekanta marker.

De nya reservaten går under namnen Boda, Södra Fläcksjön och Rörbosjön och de är 15, 248 respektive 189 hektar stora.

Rörbosjön och Södra Fläcksjön ligger intill varandra en dryg mil söder om Västerfärnebo. För fågelskådare i Västmanland är det välkända områden. Här har över 250 fågelarter observerats och bland häckfåglarna kan nämnas kornknarr, storspov, småfläckig sumphöna och svarttärna. Området anses vara av internationell betydelse och ingår i “ett av Mellansveriges värdefullaste våtmarkskomplex”.

Förutom att områdena får ett permanent skydd ska det även göras anpassningar för besökare. Vid Rörbosjön planeras informationstavlor och parkeringar, samt en plattform med utsikt över sjön. Vid Södra Fläcksjön anläggs en en parkering och rastplats, samt en stig till en udde och ett utsiktstorn.

Det tredje naturreservatet, Boda, ligger mellan Sala och Heby och består av gammal skog med 140-åriga granar och ännu äldre tallar. Här hittas också sällsynta svampar som rynkskinn och ullticka.

Alla tre reservat har fått föreskrifter som förbjuder skogsbruk.

Källa: Länsstyrelsen i Västmanland

Mer att läsa