Gå till innehållet

Fågelsången som effektivast minskar vår stress

Lövsångare – lindrar stress effektivt. Foto: Erik Hansson

Forskning har visat att vi blir stressade och löper ökad risk för hjärt-kärlsjukdom när vi utsätts för buller från flyg och vägtrafik. Nu visar en ny studie att naturens ljud i städerna gör oss mindre stressade och effektivast av allt är flera arter fåglar eller riktigt skönsjungande arter, rapporterar Dagens Nyheter.

Det är ett forskningsprojekt från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, Göteborgs universitet, Högskolan i Gävle, Chalmers och Karolinska institutet som studerar hur naturens ljud kan minska stressen i städer. Det kan till exempel röra sig om vatten, lövsus och fågelkvitter.

LÄS ÄVEN: • Träd i storstäder sparar miljarder kronor per år i folkhälsokostnader

Tidigare studier har visat att fågelkvitter är det naturljud som har störst positiv påverkan på oss. Biologen och ekologen Marcus Hedblom vid SLU, har nu kommit fram till att det inte måste vara vacker fågelsång, även gråsparvarnas tjatter har viss påverkan. Han testade läten från blåmes, talgoxe, rödhake, koltrast, bofink, lövsångare och större hackspett och kom fram till att bäst effekt ger det när vi hör flera arter, vilket kan kräva natur som lockar flera olika arter. Exempelvis skogar istället för parker och alléer.

LÄS ÄVEN: • FN: Grön stadsplanering viktigt redskap

Men det handlar också om vilken art som sjunger.
– Enbart lövsångaren med sina täta melodiösa strofer kan, om den förekommer i väldigt höga tätheter, ha en lika stor effekt på välmåendet som fem andra arter i låga tätheter. Det är alltså både mångfalden och vilka arter det handlar om som har betydelse, säger Marcus Hedblom, till Dagens Nyheter.

LÄS ÄVEN: • Myndigheter överens om vikten av stadsnära skogar

Studien visar hur viktigt det är att behålla naturliga stadsnära skogar. Något som exempelvis Stockholm lyckats med där 20 procent av ytan är naturliga områden. Malmö har som jämförelse bara ett fåtal procent.

Källa: Dagens Nyheter

Mer att läsa