Gå till innehållet

Fågelinfluensa konstaterad hos knipa i Sverige

Knipa. Foto: Erik Hansson

Knipa. Foto: Erik Hansson

En knipa i Vellinge kommun i Skåne och värphöns på en gård utanför Helsingborg har konstaterats bära på fågelinfluensan, enligt analyser från Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA. Viruset har aldrig smittat till människa.

Gården med värphöns utanför Helsingborg har spärrats och inga djur eller djurprodukter får lämna gården. När det gäller knipan så bar den på fågelinfluensa av typen H5N8. En typ som cirkulerat i Europa ett tag. SVA menar därför att det inte är oväntat att fall nu konstaterats i Sverige.

LÄS ÄVEN: • Säldöden värre än befarad – fågelinfluensa orsaken

Hos vilda fåglar, framför allt sjöfåglar, finns många varianter av milda varianter av fågelinfluensan och är mycket smittsam mellan fåglar.

– Den utveckling vi har sett under de senaste veckorna visar en omfattande spridning av fågelinfluensa hos vild sjöfågel, såväl i vårt närområde som i andra delar av Europa. Ju högre smittrycket är bland de vilda fåglarna desto större är risken att även fjäderfä drabbas av fågelinfluensa. SVA uppmanar till ökad vaksamhet både vad gäller dödlighet hos vilda fåglar och symptom hos tama fåglar, säger Karl Ståhl, biträdande statsepizootolog vid SVA.

Även om inte fågelinfluensa smittat någon människa rekommenderar Folkhälsomyndigheten att man alltid ska vara försiktig om man hittar döda fåglar eller djur i naturen eftersom de kan bära på andra smittor.

Om du hittar flera döda sjöfåglar kan du rapportera det till SVA på 018-67 40 00 eller vilt@sva.se.

Källa: SVA

Mer att läsa