Gå till innehållet

Fågelföreningar protesterar mot Örndalen

Kungsörn sittande. Foto: Zsombor Károlyi

Kungsörn i Västmanland. Foto: Zsombor Károlyi

Strax söder om Vemdalen i Härjedalen finns storslagna planer på ett nytt skidcentrum. Företaget Örndalen Exploatering AB vill skapa en skidanläggning för utförsåkning, längdskidspår, bygga stugbyar och parkeringsplatser och räknar med att projektet ska skapa många arbetstillfällen och ge intäkter till bygden. Målet är att första etappen av fjällbyn ska vara färdig redan 2014.

Projektet har dock mött starka protester från Kungsörn Sverige och Jämtlands Ornitologiska Förening. Båda menar, tvärtemot vad exploatörerna hävdar, att utbyggnaden skulle innebära en “stark negativ påverkan” på den rödlistade kungsörnen som häckar i området. Kungsörn Sverige anser att det bör ske en regeringsprövning om projektet eftersom det “innebär en omfattande exploatering i en fjällmiljö som faller in under definitionen Storslagen fjällmiljö” och att det blir svårt att uppnå det mål på 600 häckande par årligen som riksdagen beslutade om 2001 om Örndalen blir av. Idag häckar under 500 par kungsörn i landet.

Örndalen Exploatering AB har ansökt om dispens i fridlysningsbestämmelserna i artskyddsföreningen och kommunen “ställer sig bakom ansökan och betonar att turismen är den i särklass viktigaste näringen i Härjedalens kommun“.

Källor: Sveriges Ornitologiska Förening, Kungsörn Sverige och Länstidningen Östersund

Mer att läsa