Gå till innehållet

Få kungsörnar lyckas häcka, varg hjälper

Kungsörn. Foto: Fredrik Nilsson

Kungsörn. Foto: Fredrik Nilsson

I Västernorrland finns det ungefär 50 kungsörnspar, men av dessa var det bara fyra som lyckades med häckningen under 2013 enligt Thomas Birkö som ansvarar för inventeringen av kungsörnar i Västernorrland.

De lyckade förökningarna skedde i samma område som Junselevargen finns.
– En anledning till att det varit dåligt med förökningar beror på dålig mattillgång. Där Junselevargen finns har örnarna kunnat få mat från kadaver, säger Thomas Birkö.

Naturvårdsverket beslöt i februari att Junselevargen ska skyddsjagas. Sedan dess har beslutet skjutits upp och till slut avskrivits av Högsta förvaltningsdomstolen eftersom ”tiden för den skyddsjakt som Naturvårdsverket beslut avser har numera löpt ut. Frågan om överprövning av förvaltningsrättens interimistiska förordnanden har därmed förfallit. Målet ska därför avskrivas”.

En annan förhoppning för örnarna är att det ska bli ett sorkår i år. Vi har tidigare skrivit om att det finns tecken på att det kan bli en god sorktillgång under 2014.

Källa: Sundsvalls Tidning

Mer att läsa