Gå till innehållet

“Extremt” mycket radioaktivitet i får och renar i år

Trots att det gått nästan 30 år sedan kärnkraftolyckan i Tjernobyl har det i höst mätts “extrema” mängder radioaktivitet i renar och får i Norge och forskarna är säkra på att de vet varför.

Ren vid Nipfjället. Foto: Erik Hansson

Ren vid Nipfjället. Foto: Erik Hansson

I Norge är gränsvärdet för radioaktivitet i kött 600 becquerel (Bq) per kilo, men i år har det uppmätts 4500 Bq/kilo i får i södra Norge och upp till 8200 Bq/kilo i renar.

– Det här året är extremt, säger Lavrans Skuterud, forskare vid norska strålskyddsmyndigheten.

Skuterud är dock säker på vad det beror på – svampar. Det har varit ett bra svampår i år och rimskivlingen är extra problematisk eftersom den tar upp mycket radioaktivitet och äts både av människor och djur.

Fåren med höga nivåer av radioaktivitet får nu vänta på att slaktas till vintern när nivåerna har sjunkit (det radioaktiva ämnet i djuren halveras på två till tre veckor). Det innebär minskad vinst och extra kostnader för fårägarna. Fåren matas då med mat utan radioaktivitet för att sänka nivåerna.

Enligt Livsmedelsverket är de svenska gränsvärdena för viltkött 1500 Bq/kilo och 300 Bq/kilo för tamboskap. Kött med över 300-1500 Bq/kilo bör inte ätas oftare än någon gång i veckan medan kött med över 10 000 Bq/kilo inte bör ätas alls.

Skuterud menar att samerna i södra Norge antagligen är bland de mest radioaktiva människorna i världen, men det är okänt vilka hälsoeffekter det får. De har betydligt färre cancerfall, men det beror enligt Skuterud antagligen på deras hälsosamma liv med mycket fysisk aktivitet och nyttig mat, så som fisk och bär.

Källa: Science Nordic

Mer att läsa