Gå till innehållet

Exploatering, jordbruk och skogsbruk största hoten mot rödlistade arter

Gepard. Foto: Marie Mattsson http://mariemattsson.se/

Geparder hotas av utökat jordbruk. Foto: Marie Mattsson 

Ny forskning på 8688 arter som är rödlistade (hotade) av IUCN visar att nästan tre av fyra överexploateras, att över 60 procent hotas av jordbruk och att nästan hälften av dem hotas av skogsavverkning.

Med överexploatering menas att arter skördas eller dödas i så högre grad än de reproduceras. Det kan till exempel handla om att det fiskas fler hajar än det föds eller att träd avverkas snabbare än det växer upp nya skogar.

Överexploatering och jordbruket utgör de största hoten, men även klimatförändringar (hot mot 1 av 6 arter), invasiva arter (1 av 4), utökat byggande (3 av 8) och utsläpp (nästan 1 av 4) är betydande faktorer för världens rödlistade arter.

Forskarna förtydligar att de 8688 arter som undersökts är de som studerats mest och det är inte säkert att slutsatserna kring dessa arter kan överföras på världens övriga nästan 20 000 utrotningshotade arter. De tar också upp att de hot som tas upp i rapporten sällan står för en isolerad påverkan. Oftast är det flera faktorer i komplicerade system. Jordbruk orsakar exempelvis stora utsläpp av växthusgaser och mer än 80 procent av de undersökta arterna hotas av fler än en av dessa faktorer.

Om mindre än en månad är det dags för en ny världskongress med IUCN på Hawaii.

Källa: Nature

Mer att läsa