Gå till innehållet

Exempel på jakt som ska bevara biologisk mångfald

Vi skrev nyligen om den stora samlingsrapporten om hur viktiga stora rovdjur är för ekosystem och att det är tveksamt om mänsklig jakt kan ersätta rovdjuren.  Runt om i världen pågår det dock olika jaktprojekt där djur skjuts för att ett hotat djur ska överleva och den biologiska mångfalden därmed räddas. Det kan handla om invasiva och oönskade arter som mårdhund, men det kan också handla om ugglor och rävar.

I Halmstad ligger våtmarksområdet Trönninge ängar, som är en populär och välkänd fågellokal. Där har dock fågelkolonierna drabbats hårt av att två rävar lärt sig att det går att simma ut till de fågeltäta öarna. Rävarna plockar öarna rena från skrattmåsar, skärfläckor och många andra arter. Nu söker Halmstads ornitologiska förening tillstånd att skjuta rävarna.

Rödräv nära område med fjällrävar i Härjedalen. Foto: Erik Hansson

Rödräv nära område med fjällrävar i Härjedalen. Foto: Erik Hansson

– De här rävarna, ett par, simmar utan tvekan rätt ut i vattnet med svansarna högt lyfta, det ser nästan ut som ett litet segel, och så går de i land på öarna och fyller gapet med till exempel skrattmåsungar. Det kan sitta 15 skrattmåsungar i gapet som fortfarande sprattlar när räven simmar tillbaka till sin lya för att mata sina ungar, berättar Anders Wirdheim, ordförande i Halmstads ornitologiska förening till P4 Halland.

– Vi skall visserligen passa oss för att leka gud i naturen och styra och ställa. Men i vissa fall – man kan ju nästan säga att vi lockar fåglarna att häcka på de här öarna, att vi lurar dem i en fälla eftersom vi vet att det finns rävar som inte är rädda för vatten – då tycker jag att det kan vara motiverat att försöka plocka bort de rävarna, säger Anders Wirdheim.

Ett annat exempel på rävjakt för att bevara andra arter är att det sedan år 2010 har jagats rödräv för att hjälpa fjällräven att överleva i de svenska och norska fjällen. Det har visat sig vara en framgångsrik metod, som även hjälper den akut hotade fjällgåsen.

Samtidigt på USA:s västkust har U.S. Fish and Wildlife Service (motsvarande Naturvårdsverket) beslutat att över 3600 kråsugglor ska skjutas i ett försök att rädda traktens fläckugglor. Beslutet har fattats efter att frågan om hur fläckugglan ska räddas har diskuterats sedan 2009.

Jakten på de dominanta kråsugglorna, som drivit iväg fläckugglorna allt mer under de senaste 50 åren, ska pågå under fyra år i Oregon, Washington och norra Kalifornien.

Kråsuggla. Foto: Mdf via Wikimedia

Kråsuggla. Foto: Mdf via Wikimedia

– Om vi inte förvaltar kråsugglorna minskar möjligheten kraftigt för fläckugglorna att återhämta sig, säger Paul Henson, Oregon-chef på Fish and Wildlife.

Beslutet är dock inte populärt. Varken i skogsindustin eller USA:s stora fågelförening Audubon Society är man positiva till hur problemet ska lösas. Kråsugglan har länge varit en symbol för konflikten mellan miljörörelser och skogsindustrin i området. Eftersom kråsugglan rödlistades som hotad redan 1990 har den fungerat som bevis för att det avverkas för mycket skog i området vilket resulterat i avverkningsförbud och stämningsansökningar.

Skogsindustrin anser att det är stora skogsbränder som är det största hotet mot fläckugglorna medan fågelföreningen Audubon Society i Portland menar att det viktigaste för att rädda fläckugglorna snarare är att skydda deras naturliga miljö och förbjuda skogsskövling i dessa områden. Ingen av organisationerna tror att jakt ska rädda fläckugglan.

Fish and Wildlife menar dock att ugglorna fortsatt minska även efter att skogsskövlingen i området kraftigt begränsats och att jakt är betydligt billigare och enklare metod än att fånga in och flytta ugglorna.

Andra exempel på jakt för att rädda arter i USA är att kungs- och havsörnar flyttats bort från öar i södra Kalifornien för att rädda den lilla öräven (vår artikel om ämnet), sjölejon har dödats i Columbiafloden för att rädda laxbeståndet i området, pumor har jagats för att rädda tjockhornsfår och råttor utrotas för att gynna fågellivet.

Källa: P4 Halland och CBS News

Mer att läsa