Gå till innehållet

Exempel på det svenska kalhyggesbruket

Kalhygge i Sverige 2017. Foto: Erik Hansson

Även om det påståtts att det inte längre existerar några kalhyggen i Sverige så finns det en hel del exempel på det motsatta. Flera filmer följer längre ned i artikeln.

I februari släppte Naturskyddsföreningen en rapport om det svenska skogsbruket där de konstaterade att 30 procent av arealen ”gammal skog” har kalavverkats bara sedan slutet av 80-talet. I studien gick de igenom 16 representativa provytor, från Mellansverige och norrut, som var och en är på 20 x 15 km. I sex av områdena har cirka 80 procent av den produktiva skogen kalavverkats sedan 50-talet. 

– Förändringen av landskapet har pågått länge, men ju mindre som blir kvar av den riktigt gamla skogen och skogar som inte tidigare brukats med storskaliga metoder, desto tydligare blir den. Drygt 900 olika skogslevande arter är idag klassade som hotade, och utanför de få procent av den produktiva skogen som skyddats som reservat, minskar den skog som aldrig kalhuggits i rask takt. Det är väldigt bekymmersamt, sa Johanna Sandahl i ett pressmeddelande.

Här följer fler exempel på kalhyggen i det svenska skogsbruket:
• Internationella företag säger ifrån om Sveriges skogsbruk
• Ny bok om hyggeslandet Sverige
• ”Usel” återväxt flera år efter kalavverkning av FSC-certifierade Sveaskog
• Skövling av skyddsvärda skogar, del 9: Sveaskog kalavverkar i sina ekoparker
• Skövlingen av skyddsvärda skogar, del 1: Längs vatten med rödlistade arter i Orsa
• Internationella protester mot kalavverkningar av Sveriges gamla skogar
• Prisbelönt skogsbiolog: Skrämmande att tro allt är frid och fröjd i Sveriges skogar

Filmer:

Långträskberget (Sveaskog, FSC) from Bjorn Olin on Vimeo.

Mer att läsa