Gå till innehållet

EU:s nya skogsstrategi: Förbjud kalhyggen

EU

Kalhygge med blomsterlupiner. Foto: Gunnar Creutz, CC BY-SA 4.0. https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=39682176

Dagens Nyheter har fått tag på ett läckt utkast till EU:s nya skogsstrategi och i dokumentet står det bland annat att kalavverkningar bör stoppas, alla gamla skogar skyddas från skogsbruk och att ett gemensamt satellitövervakningssystem för skogsbruket bör införas.

Enligt Dagens Nyheter innehåller utkastet förslag till en ny skogsstrategi som skulle innebära stora förändringar för det svenska skogsbruket. Det föreslås bland annat att den biologiska mångfalden ska skyddas och återställas, kalavverkning ska undvikas “om det inte är bevisat nödvändigt för miljön eller ekosystemet” och mer skog ska skyddas – däribland alla EU:s sista gamla skogar. I många länder i Europa är redan kalhyggesbruk antingen förbjudet eller kraftigt begränsat.

Anledningen till den nya strategin är inte bara att säkra den biologiska mångfalden, det handlar också om att fånga upp och lagra mer kol och göra skogarna mer motståndskraftiga i klimatkrisen, skriver EU.

Dagens Nyheter har tidigare också avslöjat hur Sveriges regering försökt sätta press på skogsstrategin så att inte produktionen i skogsbruket ska få lägre prioritet än miljöfrågor.

Läs även

Sverige och Finland pekas ut – försvagade EUs taxonomi
• Skogsstyrelsen: Negativ utveckling i Sveriges skogar
Svensk skog blir till 75 procent kortlivade produkter
• Ny studie: Hyggesfritt mer lönsamt än kalhyggen
Intensivare skogsbruk är fel väg i klimatkrisen
Ny film bemöter myterna om Sveriges skogsbruk

Källa: Dagens Nyheter

Mer att läsa