Gå till innehållet

EU:s nya klimatpaket kritiseras från miljörörelsen

EU

Utsläpp från värmekraftverk. Foto: Oleg Savitsky, CC BY-SA 4.0.

“Halvfärdigt”, “kejsarens nya kläder”, “odugligt” – så lyder några av miljörörelsens omdömen om EU:s nya, uppmärksammade klimatpaket “Fit for 55” som ska bekämpa krisen för klimatet och naturen. Inte minst användningen av Europas skogar kritiseras.

– Det här är ett avgörande årtionde för att bekämpa krisen för klimatet och den biologiska mångfalden, sa Frans Timmermann, chef för EU:s “Green new deal”, enligt The Guardian.

Han påpekade också att han tror att om inte vi tar krafttag nu så kommer våra barn och barnbarn uppleva krig om mat och vatten.

För att möta krisen har EU-kommissionen lagt fram 13 lagförslag, kallade “Fit for 55” som sedan måste godkännas av EU-ministrar och EU-parlamentariker för att träda i kraft.

Kommer krävas stora förändringar

Bland lagförslagen finns flera som kommer kräva omfattande förändringar. Bland annat ska utsläppen av växthusgaser minska med 55 procent till år 2030 jämfört med 1990 års nivåer. Alla bensin- och dieselbilar ska fasas ut till år 2035 och elbilar ska kunna laddas var sjätte mil längs Europas huvudvägar. Dessutom ska 40 procent av all energi komma från förnyelsebara källor till år 2030 – en uppgradering från det tidigare målet om 32 procent.

Priset på utsläppsrätter ska höjas ytterligare och det ska finnas en rättviseaspekt där de som behöver hjälp med att gå över till grön energi ska få stöd.

Ett annat förslag är att företag som exporterar förorenande produkter till EU, som stål, aluminium och konstgödsel, ska betala ett högre pris så att inte EU:s företag får svårt att klara konkurrensen från företag med sämre miljölagar.

Miljörörelsen är kritisk

WWF:s Europakontor anser att förslagen förvisso är ett steg i rätt riktning, men att de är långt ifrån tillräckliga.

– Kommissionens svar på klimatkrisen är som att försöka bestiga ett berg utan rep. Paketet kommer att hjälpa EU att uppnå sina mål, men det är långt ifrån vad vetenskapen kräver: alla mål – från utsläppshandelssystemet till markanvändningssektorn – måste ökas. Dessutom saknas några viktiga punkter i paketet, andra är inte rätt och andra kommer faktiskt att försämra situationen. EU måste sluta spendera pengar på att göra förorening gratis, vi måste se till att fattigare hushåll inte lämnas utanför och vi måste stoppa den skandalösa metoden att subventionera förbränning av träd och grödor för energi, sa Imke Lübbeke, chef för klimat och energi vid WWF:s Europakontor.

Greenpeace i Sverige anser att det finns en rad kryphål i förslaget från EU-kommissionen som riskerar att göra åtgärderna till ett slag i luften.

– EU:s klimatpaket liknar mest kejsarens nya kläder. Bakom de stora orden är klimatpolitiken naken inför de hot som ska bemötas. Satsningen bygger på mål som ligger långt under vad vetenskapen konstaterar att det krävs för att vi ska undvika en klimatkatastrof. Dessutom är förslaget fullt av kryphål, som riskerar att leda till katastrofala konsekvenser för skogen och den biologiska mångfalden, säger Carl Schlyter, talesperson för klimat- och omställningsfrågor på Greenpeace.

Skogar ska kompensera för utsläpp

Miljöorganisationerna är också kritiska mot den nya skogsstrategin som anses vara otillräcklig och fokusera för mycket på att bioenergi ska vara en del av lösningen.

– Utsläpp är utsläpp vare sig de kommer från att vi eldar fossila bränslen eller eldar skog. Atmosfären gör ingen skillnad. Ska vi klara Parisavtalets 1,5-gradersmål måste vi skydda mer skog och sluta subventionera bioenergi som en klimatlösning, säger Carl Schlyter.

I skogsstrategin ingår att det ska planteras 3 miljarder träd till år 2030 och att kollagringen i markanvändningssektorn (kallad LULUCF) ska höjas från 225 miljoner ton till 310 miljoner ton, men flera miljöorganisationer anser att det inte är tillräckligt.

– 310 miljoner ton är bara hälften av vad vi behöver genomföra för att tackla klimatkrisen. Och att låta medlemsstater och företag använda kompensation inom markanvändningssektorn för att slippa minska utsläppen någon annanstans är ett allvarligt misstag, säger Alex Mason, vid WWF:s Europakontor.

Sergiy Moroz, policychef för biologisk mångfald och vatten vid European Environmental Bureau, håller med:

– Det är en stor besvikelse att de har gett med sig och lagt fram svaga förslag som inte räcker till för att böja kurvan för förlusten av biologisk mångfald. Istället föreslås att skogar används för att dölja misslyckanden från andra sektorer.

Som en höjdhoppare som slipper hoppa

Greenpeaces EU-chef Jorgo Riss summerar lagförslagen så här:

– Att fira den här politiken är som om en höjdhoppare skulle kräva en medalj för att springa under ribban. Du kan inte kringgå spelets regler och du kan inte ignorera klimatvetenskap. Men hela detta paket är baserat på ett mål som är för lågt satt, som inte håller vetenskapligt och som inte kommer att stoppa förstörelsen av vår planets livsuppehållande system. Trots all hype kommer många lagar inte träda i kraft förrän om tio år eller mer, medan andra faktiskt kommer att elda på bränderna, som att klassa förbränning av träd som förnybar energi.

Källor: The Guardian, Euronews, EEB, WWF EU och Greenpeace

Mer att läsa