Gå till innehållet

EU:s nya jordbruksavtal sågas – gynnar industridrift

CAP
Plöjt jordbruksfält med fåror vid solnedgången.

Jordbruksmark. Foto: Erik Hansson

Under tisdagen röstade EU-parlamentet igenom de kommande årens gemensamma jordbrukspolitik, CAP, som utgör en tredjedel av EU:s budget. Innehållet i reformen sågas av naturorganisationer.

Ariel Brunner vid BirdLife Europe menar att EU-politiker lovordat European Green Deal och sagt att det ska bli vår biljett till att kämpa mot krisen för naturen och klimatet, men att det nu sprättas upp av jordbruksministrar som vill stötta jordbruksindustrins största aktörer.

– Det här är en sorglig dag för Europa och ett betydande ytterligare steg mot avgrunden med eskalerande klimatförändringar och ekosystemkollapser.

Även Greenpeace är oerhört besvikna:

– Det här jordbruksavtalet gynnar endast de största och mest förorenande företagen, och lämnar småbönder ute i kylan. Det gör ingenting för att ta itu med den fruktansvärda påverkan som industriellt jordbruk har på naturen, klimatet och människors hälsa. Det är dags för EU att ta ett holistiskt förhållningssätt till mat och jordbruk och lägga fram en gemensam livsmedelspolitik som säkerställer hälsosam och överkomlig mat, rättvisa priser för alla bönder och skydd för den miljö vi alla är beroende av. Om vi lämnar vårt livsmedelssystems framtid i händerna på dem som representerar stora jordbruksföretag och markägare, inbjuder vi till katastrof, säger Greenpeace EU:s chef för jordbruksfrågor, Marco Contiero.

I EU-parlamentet röstades förslaget igenom med stor majoritet – 452 för och 178 emot. De som röstade emot var den gröna gruppen och vänstergruppen.

Lite mer miljövänlig

Flera politiker som röstade ja till reformen menar att den är mer miljövänlig än föregångaren eftersom 20 procent av direktstöden ska vara vigda åt miljösatsningar. Efter två år höjs nivån till 25 procent. Tio procent av direktstödet ska också gå till små och medelstora jordbruk.

BirdLife Europe menar att det är långt ifrån tillräckligt och påpekar att EU har förlorat 57 procent av jordbruksmarkernas fåglar på 40 år och att läget är ännu värre för insekterna.

– Det finns inget som hindrar EU-länderna från att fortsätta finansiera förstörelsen av naturen. Detta är helt oförenligt med EU-parlamentets löften att omvandla jordbruket och deras åtaganden enligt klimatlagstiftningen och strategin för biologisk mångfald. Vi kommer att fortsätta att följa noga hur medlemsstaterna utvecklar sina nationella strategiska planer och kommer hålla dem ansvariga för att skydda den lilla natur som finns kvar i Europa, säger Marilda Dhaskali, ansvarig för jordbruksfrågor inom EU på BirdLife Europe.

Reformen träder i kraft år 2023 och gäller fram till och med 2027 om rådet godkänner de nya reglerna på sitt möte den 2 december. Medlemsländerna ska sedan ta fram strategiska planer för hur CAP ska tillämpas i varje land. Dessa ska lämnas in senast 31 december. Därefter ska EU-kommissionen godkänna de strategiska planerna.

Källor: Greenpeace, BirdLife, Jordbruksaktuellt och Euroactiv

Mer att läsa