Gå till innehållet

EUs nya fiskekvoter nästan i linje med vetenskapliga råd

Det blev kraftigt minskade fiskekvoter för många arter när EUs rådsmöte kom överens om hur mycket fisk som ska få fiskas i Östersjön 2021. Torskfisket i östra Östersjön skars ned med 70 procent och 8 av 10 kvoter följer nu de vetenskapliga råden, efter många år av överfiske.

Det ser inte bra ut för Östersjöns fiskar och särskilt utsatt är torsken. Det har gjorts en dramatisk dokumentär om det allvarliga tillståndet för torsken och Östersjön och det har rapporterats att fisket riskerar att försvinna helt i Skåne, Blekinge och Halland efter många år med torskfiskekvoter i Östersjön som är betydligt högre än forskares rekommendationer.

Natten till tisdagen blev förhandlingarna klara på EUs rådsmöte i Luxemburg om Östersjöns fiskkvoter 2021 och WWF meddelar att de över lag är nöjda med resultaten, men att det måste till ytterligare insatser för att rädda fiskbestånden.

– Vi välkomnar EU-ländernas beslut som innebär att 8 av 10 kvoter följer de vetenskapliga råden. Det är positivt och ett steg i rätt riktning som ger Östersjöns fiskbestånd en chans. Men mycket mer måste till på lång sikt. Kontrollen till havs och den ekosystembaserade förvaltningen måste stärkas, säger Inger Näslund, senior havsexpert på WWF Sverige.

Bland de kvoter som inte följer forskarnas rekommendationer är det västra sillbeståndet. Forskarna rekommenderade en nollkvot enligt WWF, men EU-politikerna enades om en minskning till 1 575 ton.

För torsken i Östersjön tillåts under 2021 ett kustnära torskfiske i södra Sverige, eftersom det inte anses störa den lekande torsken och bifångster där anses liten under sommaren.

Landsbygdsminister Jennie Nilsson säger till Ekot att hon är “väldigt nöjd” med förhandlingsresultatet utifrån ett svenskt perspektiv.

Källor: Ekot och WWF

Mer att läsa