Gå till innehållet

EUs konsumtion betydande orsak till avskogning

Avskogning i Sumatra. Foto: Alain Compost, WWF

En ny rapport från WWF slår fast att EU är världens näst största importör av produkter kopplade till avskogning i tropikerna. För att stoppa utvecklingen krävs kraftfull lagstiftning, menar organisationen.

– Avskogning och omvandling av ekosystem bidrar kraftigt till förlusten av biologisk mångfald och klimatförändringar. Det hotar på sikt vår försörjning och hälsa. Just nu är faktiskt EUs agerande en del av problemet, men med rätt lagstiftning kan vi vara en del av lösningen, säger Peter Westman, t f generalsekreterare på WWF Sverige.

I sin nya rapport “Stepping up: The continuing impact of EU consumption on nature” visar WWF att det framför allt är jordbrukets expansion som är det största hotet mot regnskogar och andra ekosystem. 5 miljoner hektar omvandlades varje år mellan 2005 och 2017 från skog till jordbruksmark. Det är en yta större än Danmark. Varje år.

Rapporten visar också att denna jordbruksmark används för att förse EU med produkter, särskilt soja och nötkött. 2017 stod EU för 16 procent av avskogningen kopplat till internationell handel, vilket motsvarar totalt 203 000 hektar och orsakar utsläpp av 116 miljoner ton koldioxid. Ungefär lika mycket skog avverkas för övrigt i Sverige årligen.

Även sojan går till djurindustrin
Sojaprodukter kan kanske tolkas som att det framför allt är veganska sojaprodukter, men bara ungefär 6 procent av världens sojaproduktion används direkt som mat åt människor. Ungefär 80 procent produceras som djurfoder i mjölk- och köttindustrin.

Produkter som kopplas till avskogning år 2005-2017. Ungefär 80 procent av sojan går till djur- och mjölkindustrin. Det går åt ungefär dubbelt så mycket soja per kilo gris- eller fågelkött jämfört med sojafärs. Källa: WWF

– Det är inte bara producentländernas ansvar att ta itu med problemet. Importörer måste också agera för att allmänheten ska kunna lita på att det vi konsumerar inte bidrar till avskogning, naturförstörelse eller kränkningar av mänskliga rättigheter. Här har Sverige ett stort ansvar och kan spela en nyckelroll genom att driva på för en stark EU-lag, säger Per Larsson, expert på internationella skogsfrågor på WWF Sverige.

WWF menar att det är bråttom att få en lagstiftning som tar itu med EUs konsumtion och effekterna på vår planets skogar och andra ekosystem.

Källa: WWF och rapporten “Stepping up: The continuing impact of EU consumption on nature worldwide”

Mer att läsa