Gå till innehållet

EU:s importförbud mot skogsskövling har “stor potential”

Avverkning och skogsbränning, så kallad “slash and burn” i Amazonas i Brasilien. Foto: Alzenir Ferreira de Souza, CC0, Link

EU-kommissionen har tagit fram ett lagförslag om att företag som vill sälja kaffe, kakao, nötkött, palmolja, soja eller virke i EU måste bevisa att produkterna inte bidrar till skogsskövling och ökade utsläpp av växthusgaser. WWF anser att det är en lovande lag, men att den är full av kryphål.

Företagen som importerar de ovan nämna produkterna måste ange koordinaterna för plantagen eller boskapsuppfödningen så att området kan satellitövervakas. De måste med andra ord vara fullt spårbara. Förslaget är att lagstiftningen ska tillämpas tydligt och likartat i hela EU.

Att stoppa försäljningen av produkter som bidrar till skövlingen av världens skogar är en fråga WWF jobbat med länge. De har bland annat samlat in 1,2 miljoner underskrifter till stöd för en sådan lagstiftning och den har även stöd från 85 procent av svenskarna enligt en ny Sifoundersökning.

– Lagförslaget lägger en grund för att EU ska kunna ta itu med sin roll i den globala avskogningen, men kryphål behöver tätas igen. Som världens största handelsblock har vi ett ansvar att stoppa förstörelsen av naturen som orsakas av vår konsumtion och driva på andra länder att följa efter, säger Per Larsson, skogsexpert på WWF.

Men WWF anser att lagen har för många kryphål som gör det svårt att hålla produkter kopplade till avskogning borta från marknaden. Flera andra sorters ekosystem, exempelvis våtmarker, savanner och gräsmarker inkluderas inte och två av de vanligaste produkterna i EU som kopplas till avskogningen, majs och gummi, tas inte upp i lagen. Dessutom nämns knappt mänskliga rättigheter för urfolk och lokalsamhällen.

En tidigare rapport från WWF visar att den jordbruksmark som skapas när regnskogen skövlas används för att förse EU med produkter, särskilt soja och nötkött. 2017 stod EU för 16 procent av avskogningen kopplat till internationell handel, vilket motsvarar totalt 203 000 hektar och orsakar utsläpp av 116 miljoner ton koldioxid. Ungefär lika mycket skog avverkas för övrigt i Sverige årligen.

Källor: WWF EU, Ekot och WWF Sverige

Mer att läsa