Gå till innehållet

EU:s biobränsledirektiv bakslag för klimat och skog

Amazonas regnskog kan huggas ned och bli biobränsle i Europa om det nya EU-direktivet får kraft, enligt forskare från Princeton. Foto: Ibama from Brasil – Operação Onda Verde, 2014, CC BY 2.0

EUs parlamentariker röstar denna vecka om förnyelsebar energi, Renewable Energy Directive (RED). Förnyelsebar energi ska öka och det ska ske genom ett större uttag av biobränsle från skogen, hela träd ska tas. Enligt hundratals forskare kommer det att leda till en mycket negativ klimatpåverkan. I Sverige är energiminister Ibrahim Baylan positiv till direktivet och förespråkar det som hållbart och klimatvänligt.

Enligt direktivet Renewable Energy Directive (RED) ska förnyelsebar energi ökas med 35 procent till 2030. Det ska ske genom ett större uttag av biobränsle från skogen. Nu ska hela träd få tas till biobränsle och inte bara avfall som tidigare.

LÄS ÄVEN: • 659 forskare om EU:s biobränsledirektiv: Förödande för klimat och biologisk mångfald

Ett stort vilseledande fel i direktivet, enligt forskarna, är att biobränslen likställs med andra förnyelsebara källor som solenergi och vindkraft. Detta trots att förbränning av biobränsle som exempelvis vedeldning, avger mer koldioxid än fossila bränslen. Direktivet riskerar att leda till ökad avskogning i hela världen eftersom efterfrågan på biobränslen stiger.

Empower Plants är en kortfilm om hur skog används för produktion av bioenergi. Den har gjorts inför EU-parlamentets röstning. I filmen pratar två professorer från Princeton universitet Tim Searchinger och Steve Pacala om konsekvenserna för världens skogar, miljö och klimat ifall det utökade direktivet införs. Timothy Searchinger, forskare på Princeton, säger i filmen:

– Man kan hugga ned Amazonas skogar, frakta träet till Europa och använda det för att ersätta kol i Europa. Det blir tillåtet i det nya direktivet.

LÄS ÄVEN: • Biobränsle i flygplan – dödsstöt för regnskog och klimat

Träpellets är ett exempel på fast biobränsle. Förbränningen av dem ger stora mängder koldioxidutsläpp.  Fot: Amaza, CC0

Även i det bästa av scenarior tar det decennier eller århundraden innan nyplanterad skog tar upp lika mycket kol som har släppts ut vid förbränning av biobränsle.

Timothy Searchinger säger:
– Vi släpper ut koldioxid genom att avverka skogen och genom att elda upp träet. Sedan tar det mycket lång tid, kanske hundratals år eller mer för kolet att byggas upp igen. Under den tid som detta tar fortsätter klimatet att påverkas negativt.

LÄS ÄVEN: • Svenska miljöorganisationernas brev till EU: Bioenergi-policyn måste skärpas

Steve Pascala säger i filmen:
– Vi talar här om ett enormt bakslag för klimatförändringen och en enormt negativ inverkan på den biologiska mångfalden.

Den största leverantören av träd till Europas kraftverk är USA, näst störst är Kanada. Forskarna är bekymrade över den förebild USA och Kanada kommer att bli för resten av världen. Länder som har stora tropiska skogar som Thailand, Brasilien och Indonesien får höra  att det är bra för klimatet att avverka träd som sen ska brännas upp som biobränsle.

EU-direktivet kommer att ge fler hyggen eftersom ett ökat uttag av biobränslen även ökar avverkningstakten.  Något som inte är bra för klimatet eller för den biologiska mångfalden i skogen. Foto: Erik Hansson

Timothy Searchinger menar att länder med mycket skog jämt har fått höra att de ska skydda sin skog, även om de inte får betalt för det, för världens skull.
– Nu får de ett alternativ som är mycket mer lockande: Om ni avverkar era skogar betalar vi för träet och det kommer även att rädda klimatet. Så vilket alternativ tror ni att dessa länder kommer att välja?

Forskarna uppmanar till att informera och försöka påverka EU-parlamentarikerna om de negativa effekterna för världen om detta direktiv röstas fram. Nyligen har även hundratals forskare skrivit under ett brev till EU-parlamentet för att stoppa EUs utökade direktiv om biobränslen.

Energiminister Ibrahim Baylan har tillsammans med Finlands energiminister Kimmo Tiilikainen skrivit ett brev till alla EU-parlamentariker inför EU-omröstningen om Renewable Energy Directive (RED II). De menar att bioenergi från skogen är en hållbar och förnyelsebar resurs som bör främjas. Föreningen Skydda Skogen skickar därför nu ett brev till energiminister Ibrahim Baylan. Ibrahim informeras om att bioenergi från skogen har en negativ klimatpåverkan. Brevet hänvisar till många studier och rapporter från forskare som stödjer detta.

Mer att läsa