Gå till innehållet

Europa visar att samexistens med stora rovdjur är möjlig

Lodjur i hägn. Foto: Marie Mattsson

Lodjur i hägn. Foto: Marie Mattsson

En ny stor studie av över 50 djurexperter slår fast att lodjur, vargar, björnar och järvar har ökande populationer i Europa och tvärtom vad man kanske kan tro i den svenska debatten ibland, så beror det på att invånarna i Europa lärt sig samexistera med stora rovdjur.

Forskningen i rapporten baseras på den bästa tillgängliga standardiserade informationen om utbredningen av stora rovdjur i alla europeiska länder utom Ryssland, Vitryssland, Ukraina, Andorra och Lichtenstein. Datan har hämtats in från andra världskriget fram till idag och visar att stora rovdjur nu finns i en tredjedel av Europa och att det bara är Belgien, Danmark, Holland och Luxemburg som inte har en permanent population av minst ett av de fyra rovdjuren.

Ett av de mest intressanta fynden i forskningen är att en majoritet av rovdjuren lever utanför naturreservat och att de ofta delar landområden med människor. Dessutom rör sig dessa rovdjur över stora områden och det krävs därför ofta samarbeten mellan nationer för att skyddet av rovdjuren ska fungera.

Det vanligaste rovdjuret i Europa är brunbjörnar. Det finns ungefär 17 000 individer i tio stora populationer. Vargar finns dock på flest platser – 28 länder, medan järvar enbart finns i Sverige, Norge och Finland (Naturvårdsverket har nyligen öppnat upp för den första licensjakten på järv någonsin). Det är också i Skandinavien som är den enda platsen i Europa där alla fyra arter lever.

Även om rapporten lyfter Europa som en framgångsvärldsdel för rovdjur så finns det problem. I östra Europa rapporteras det om mutor från jägare och lantbrukare för att rovdjursproblemen ska framstå som värre än de är och det största problemet anses vara ovilja mot rovdjur i vissa kulturer och yrken. I den internationella rapporten nämns exempelvis illegal jakt i Sverige, Norge och Österrike och att “underliggande negativa krafter finns fortfarande och kan härstamma från ekologiska, sociala, politiska och ekonomiska förändringar”.

Forskarteamets slutsats är att även om det krävs fortsatt övervakning av rovdjurens situation så visar Europa att vilda djur och människor kan leva tillsammans.

Källor: Science, Smithsonian och National Geographic

Mer att läsa