Gå till innehållet

EU vill minska världens skogsavverkning – tar in synpunkter

Skogsavverkning i Amazonas. Foto: Ibama from Brasil – Operação Hymenaea, Julho/2016, CC BY 2.0, Link

EU-kommissionen har meddelat att de vill minska den globala avskogningen och se till att EU inte bidrar i lika stor utsträckning till att världens skogar avverkas.

– Initiativet är ett resultat av att den globala avskogningen är ett fortsatt problem och att medvetenheten ökar om länken mellan avskogning och det expansiva jordbruket. Som en stor importör av jordbruksprodukter och råvaror, är EU en del av problemet, men kan också bli en del av lösningen, skriver EU-kommissionen i en färdplan (pdf).

LÄS ÄVEN: • Avverkningen i Amazonas större än på tio år

Initiativet vill bekämpa avskogningen, skydda skogar och främja hållbara produktionsled eftersom avskogning är ett “stort globalt problem som leder till förlust av biologisk mångfald, klimatförändringar och fattigdom”. Den ökande produktionen av soja, nötkött, palmolja, kaffe och kakao ligger bakom nästan 80 procent av världens avskogning, enligt EU-kommissionen. 

LÄS ÄVEN: • Prisbelönt skogsbiolog: Skrämmande att tro allt är frid och fröjd i Sveriges skogar

I sin färdplan ger EU-kommissionen förslag på åtgärder för återförsäljare, finansiärer, investerare, konsumenter inom EU och som stöd för producentländer.

1) Bygg effektiva samarbeten med producentländer i tropiska områden för att ge stöd åt hållbart jord- och skogsbruk via både lokalbefolkning och utländska investerare. Minska trycket på skogar, förbättra myndighetsutövandet och förstärk skyddet av skogar och underlätta för alternativa sätt att försörja sig.

2) Främja hållbara och transparenta produktionsled för hållbara produkter och tjänster.

3) Öka transparensen hos investerare och finansiärer för att bättre kunna granska vad som ligger bakom avskogning, illegal skogsavverkning och olagligt markförvärv.

4) Stärk det internationella samarbetet med andra stora konsumentländer för att säkerställa ansvarsfulla
och hållbara försörjningskedjor på global nivå.

5) Större övervägande för att förhindra tropisk avskogning och skogsförstöring i all relevant EU-politik.

Exakt hur dessa åtgärder ska utformas är dock fortfarande oklart och nu vill EU-kommissionen ha in synpunkter.

– Kommissionen har poängterat att EU behöver göra mycket mer för att skydda världens skogar. Det bör föreslås lagstiftning för att säkerställa att maten vi äter och de produkter vi använder inte förstör skogar eller begår övergrepp på ursprungsbefolkningens rättigheter. Forskare varnar också för att det är avgörande att världens sista återstående skogar måste skyddas för att undvika de värsta effekterna av klimatförändringen och rädda otaliga arter från utrotning, säger Greenpeaces skogspolitiska chef Sébastien Risso.

Skicka in dina synpunkter till EU-kommissionen här, senast den 15 januari 2019.

Källor: Greenpeace och EU-kommissionen

Mer att läsa