Gå till innehållet

EU-utskott röstade för fortsatt industriellt jordbruk utan miljökrav

Industriellt jordbruk är ett hot mot biologisk mångfald enligt BirdLife, WWF och Greenpeace och EU själva. Foto: Maths Nilsson 

I veckan röstade Europaparlamentets jordbruksutskott om framtidens jordbrukspolitik i EU, det så kallade Common Agricultural Policy (CAP). Både Världsnaturfonden och Greenpeace är starkt kritiska till att utskottet röstade för att “fortsätta ge bidrag till Europas mest miljöförstörande industriella jordbruk”.

WWF Europa kallar omröstningen för ett “dramatiskt misslyckande”:
– Forskningen har aldrig varit tydligare: ohållbart jordbruk dödar vår biologiska mångfald med förödande konsekvenser för vår miljö, vår hälsa och vår långsiktiga matsäkerhet. Trots det böjde sig Europaparlamentariker för ekonomiska intressen och offrade till och med de mest basala miljökraven som Europas lantbrukare måste uppfylla för att få CAP-bidrag. Det här är inte bara oansvarigt mot vår miljö, utan också helt utan kontakt med allmänhetens åsikter. EUs medborgare vill att deras skatter ska gå till en framtid där CAP stöder ett naturvänligt jordbruk med låga utsläpp, säger Jabier Ruiz, chef jordbruk och mat vid WWF Europa.

LÄS ÄVEN: • Stark nedgång för Tjeckiens jordbruksfåglar efter inträde i EU

I februari kom miljökommissionen med förslag på hårdare krav och mer stöd för hållbart jordbruk. Dessa förslag röstades nu ned, tillsammans med i stort sett alla ökade miljömål för jordbruket. EU-parlamentet förväntas fortsätta arbetet med CAP under andra halvan av 2019.

– Det är skamligt att jordbruksutskottet har gett sitt stöd för industriella lantbruk som skadar miljön och klimatet, behandlar djur illa och driver små lantbruk i konkurs. Men EU-parlamentet kan fortfarande följa miljökommissionens råd och dra ner på skattestödet till industriellt jordbruk och stötta mindre familjejordbruk med högra miljömässig standard, säger Greenpeace EUs chef för jordbrukspolitik, Marco Contiero.

LÄS ÄVEN: • EU: Jordbruket största hotet mot biologisk mångfald

Industriellt jordbruk pekas ut som stort hot
Kritiken mot EUs jordbrukspolitik kommer från många håll. EU har själv identifierat det industriella jordbruket som det största hotet mot biologisk mångfald, BirdLife International har kommit fram till att industriellt jordbruk är “det största hotet mot världens fåglar” och 15 000 forskare menar att de största hoten vi står inför kommer från klimatförändringar, skogsavverkning och jordbruksindustri inriktad på köttkonsumtion.

Dave Goulson. Foto: Peder Winding

Biologiprofessorn, humleexperten och författaren Dave Goulson är även han kritisk till hur CAP fungerar i dagsläget.
– Det har tagit enorma summor av skattebetalarnas pengar och gynnat industriskaligt jordbruk. De rika bönderna med mycket mark får mycket pengar medan jordbrukare med mindre land får lite eller inga pengar. Hela systemet verkar galet tycker jag. Kanske var idén god, men de bönder som behöver pengarna minst, får i dagsläget mest pengar, berättade han i en intervju med Natursidan 2018.

Gynnar stora jordbruk och monokulturer
Systemet har uppmuntrat jordbruk att bli större och större och på vägen mot enorma jordbruk har våtmarker  dikats ur och häckar har rensats bort. Landskapen har gått från varierade med biologisk mångfald till monokulturer med få arter. Dave Goulson säger att han inte kan förstå hur det kan rättfärdigas, men tillägger att det finns en förändringspotential.
– Om vi fortsätter att ge jordbruket så mycket stöd så kan vi också rikta det mot ett mer hållbart, ekologiskt och småskaligt jordbruk. Metoder som är produktivare, bättre för jorden och för den biologiska mångfalden. Skulle mina skattepengar gå till det skulle jag inte protestera, men jag vill inte att de ska gå till någon rik snubbe som äger halva England.

LÄS ÄVEN: • Humleexperten Dave Goulson om jordbruk och bekämpningsmedel

Industriskaligt jordbruk behövs inte
Precis som EU själva och bland andra BirdLife International, anser Dave Goulson att det industriella jordbruket ställer till stor skada. Det bidrar till ökade växthusgasutsläpp, det förstör jorden och försämrar den biologiska mångfalden.
– Därför borde vi ändra vårt sätt att odla mat. Tyvärr verkar folk ha accepterat de här enorma fälten och tror att det är så vi måste föda befolkningen, när det egentligen finns bättre sätt.

LÄS ÄVEN: • Pollinatörer gynnas av ekologiska odlingar

I mars 2019 släpptes en rapport som kom fram till att även miljövänligt jordbruk kan mätta Europas växande befolkning.

Den 23-26 maj 2019 är det val till EU-parlamentet. Då kan du vara med och påverka exempelvis fisket inom EU.

Källor: WWF och Greenpeace

Mer att läsa