Gå till innehållet

EU röstade igenom stopp för varor som bidrar till avskogning

Amazonas bränns och skövlas för att bli jordbruksmark för att förse världen med framför allt nötkött och djurfoder. Foto: Amazônia Real från Manaus AM, Brasil – Desmatamento e Queimdas 2020, CC BY 2.0

Efter långa diskussioner, påverkanskampanjer från skogsindustrin och motarbetning från den svenska regeringen röstade EU-parlamentet i veckan igenom avskogningsförordningen. Det är en ny lag som för första gången stoppar handel med produkter som kopplas till avskogning och brott mot mänskliga rättigheter. Både WWF och Greenpeace är relativt nöjda med lagen.

Det vi handlar i butiker i Sverige och övriga EU påverkar ekosystem långt utanför unionens gränser och det har flera gånger konstaterats att EUs konsumtion är en betydande orsak till avskogning världen över. Att som konsument ha koll på vilka produkter som orsakar förstörelse av ekosystem är väldigt krångligt och därför har EU tagit fram en avskogningsförordning som nu röstats igenom i EU-parlamentet.

– Ingen vill oroa sig för att deras veckohandling kan vara kopplad till död och förstörelse – EU:s omröstning är ett stort steg mot att bryta den kopplingen. Med ett överväldigande stöd från allmänheten och nu med politisk kraft är det enda som står i vägen för att utrota skogsförstöring och kränkningar av de mänskliga rättigheterna från EU-marknaden att regeringarna täcker upp för de företag som vägrar att städa upp, säger Sini Eräjää, ansvarig för Greenpeaces skogskampanj.

Förslaget som röstades igenom har motarbetats av den svenska regeringen efter att skogsindustrin oroat sig för att begreppet “skogsförstöring” även skulle inbegripa områden som kalhuggs på träd, det vill säga stora delar av det svenska skogsbruket.

Ska ett sådant här kalhygge i Sverige räknas som “skogsförstörelse”? Foto: Marcus Westberg

I förslaget som nu röstades igenom av parlamentariker från S, MP och V finns begreppet “skogsförstöring” kvar och både Greenpeace och WWF anser att lagen sträcker sig längre än de hade vågat hoppas med tydligare och starkare skydd för skogar som hotas av jordbruksexpansion eller ohållbart skogsbruk. Lagen innehåller även starkare skydd för urfolk och lokalbefolkning och listan på produkter som inkluderas är längre än vad som befarades; gummi, majs, palmolja, soja, kaffe, kakao, virke och boskap inklusive nötkreatur, grisar, getter, får och höns. Det ska också införas krav på att produkter ska kunna följas till källan.

Europaparlamentet stärkte Europeiska kommissionens förslag genom att utvidga lagen till att även omfatta ekosystem som buskmarker, buskskogar och annan trädbevuxen mark. Det innebär till exempel att stora delar av den brasilianska savannen Cerradon inkluderas. Men gräsmarker och våtmarker som Pampas och Pantanal ingår inte och dessa områden riskerar därmed fortfarande att utsättas för ett ökat exploateringstryck genom EU:s konsumtion.

Härnäst inleds förhandlingar om den slutliga lagen mellan Europaparlamentet, de nationella regeringarna och Europeiska kommissionen. Målet är att förhandlingarna ska avslutas i tid för FN:s toppmöten om klimat och biologisk mångfald i slutet av 2022.

Källor: DN, WWF EU och Greenpeace

Mer att läsa