Gå till innehållet

EU röstade för nytt miljöavtal med högre ambitioner

Jordbruk. Foto: Erik Hansson

EU-parlamentet röstade under onsdagen för en ny “Green Deal” som har högre ambitioner för unionens miljöpolitik. WWF kallar resultatet “välkommet” och lyfter flera positiva saker. Malin Björk, EU-parlamentariker för Vänsterpartiet är mer kritisk.

Det var med stor majoritet som EU-parlamentet röstade igenom den nya miljöpolitiken som EU-kommissionen föreslog i december.

I ett pressmeddelande kommenterar WWF Europe resultatet och välkomnar förslaget att den kommande strategin för biologisk mångfald 2030 får “ambitiösa och bindande mål” för skydd och återställande. EUs budget för 2021-2027 ska även ha “ambitiösa och bindande mål” för utgifter till biologisk mångfald och nätverket av marina skyddade områden föreslås öka till minst 30 procent.

Inga produkter som bidrar till avskogning
Det har också lagts fram ett förslag om att säkerställa leveranskedjor som inte tillåter avskogning så att inte produkter som gynnar skogsskövling släpps in på EU-marknaden. Dessutom ska jordbruksstödet göras om med större miljöhänsyn och subventioner för fossilt bränsle ska fasas ut både på EU-nivå och i medlemsländerna med start år 2020. Länder som inte respekterar EU: s miljölagar riskerar att dras in i processer.

WWF är över lag positiva i sitt pressmeddelande, men uttrycker besvikelse över att EUs mål att minska utsläppen med 55 procent till 2030 är alldeles för lågt.
– Det stämmer inte överens med parlamentets utropande av “klimatnödläge” eller med vetenskapen, som säger att vi behöver minst 65 procents minskningar fram till 2030, sa Imke Lübbeke, klimatchef på WWF Europe.

Även Malin Björk, EU-parlamentariker för Vänsterpartiet, anser att målen för utsläppsminskningarna är otillräckliga och är även kritisk till andra delar av resolutionen.
– Resolutionen handlar alltför mycket om att se den nödvändiga klimatomställning som ett tillfälle för ”grön tillväxt” istället för att kräva stora reformer av till exempel EU:s jordbruks-, handels- och investeringspolitik, sa Malin Björk efter omröstningen.

Källa: WWF Europe och Vänsterpartiet

Mer att läsa