Gå till innehållet

EU-rapport: Fler träd, sämre biologisk mångfald

Avverkad skog. Foto: Erik Hansson

En rapport från Europeiska revisionsrätten konstaterar att även om skogstäcket ökat de senaste 30 åren i Europas skogar så har den biologiska mångfalden försämrats.

Europeiska revisionsrätten skriver i sin rapport att EU-kommissionen och medlemsländerna behöver hantera skogsresurserna så att skogens biologiska mångfald gynnas och att den bidrar till att hejda klimatförändringarna.

– Skogarna kan fungera som viktiga kolsänkor och bidra till att minska klimatförändringarnas effekter, såsom skogsbränder, stormar, torka och minskad biologisk mångfald, men bara om de är i gott skick. Det är Europeiska kommissionens och medlemsstaternas ansvar att intensifiera åtgärderna och se till att skogarna blir motståndskraftiga, sade EU-revisorn Samo Jereb när Europeiska revisionsrätten presenterade sin granskning.

Han påpekar också att EU och dess medlemsländer har förbundit sig till FN-konventionen om biologisk mångfald och till FN:s hållbarhetsmål Agenda 2030. Det förutsätter att skogarna hanteras annorlunda än i dag och EU-kommissionen får kritik för att den inte har vidtagit tuffare åtgärder för skogsskydd.

EU-kommissionen och medlemsländerna måste också göra större åtgärder mot illegal avverkning i Europa. I dagsläget är det i stort sett riskfritt eftersom bara 0,4 procent av aktörerna granskas.

I en rapport från 2020 konstaterade EU-kommissionen att “tillståndet för EU:s skogar i allmänhet är dåligt”.

Källor: HBL, Europeiska revisionsrätten och “EU:s ekonomiska stöd till den biologiska mångfalden och kampen mot klimatförändringar i EU:s skogar

Mer att läsa