Gå till innehållet

EU-rapport: Biobränsle från skog ger högre utsläpp än kol och olja

Avverkade träd. Foto: Erik Hansson

Att bränna upp biomassa från skog ger för det mesta mer växthusgasutsläpp än kol, olja oh gas och har dessutom ofta en negativ påverkan på biologisk mångfald. Det visar en ny rapport från EU-kommissionen.

En majoritet av den biomassa från skogar som bränns som bioenergi i EU släpper ut mer växthusgaser än fossila bränslen. Varje år släpps 350 miljoner ton koldioxid ut i EU på grund av bioenergi från skogar och pressen på skogarna ökar. Under åren 2009 till 2015 ökade avverkningen inom EU med 75-85 procent enligt rapporten.

WWF:s Europakontor är kritiska till hur EU-kommissionen agerar i frågan.

– Kommissionen släpper sitt ansvar. Den medger i princip i denna rapport att EU: s bioenergipolitik accelererar klimatförändringarna och kastar sedan över bollen till medlemsstaterna för att lösa problemet. Vi behöver omedelbart skärpa reglerna för biomassa i EU:s direktiv om förnybar energi innan ytterligare skador görs, säger Alex Mason, senior policy officer, WWF European Policy Office.

De flesta medlemsländernas nationella energi- och klimatplaner innehåller inga korrekta uträkningar av vilken påverkan biomassa från skogar har på kolsänkor, biologisk mångfald, vatten och luftföroreningar.

I rapporten framgår också att 20 procent av de träd som bränns upp som bioenergi kommer från okända källor. Dessutom poängterar den att den värsta formen av skogsbruk för klimatet och biologisk mångfald är att omvandla naturskogar till trädplantager och EU-kommissionen rekommenderar medlemsländerna att se till att deras skogsbrukslagar gör att dessa metoder undviks.

Källor: EU-kommissionen och WWF

Mer att läsa