Gå till innehållet

EU närmar sig förbud för blyammunition – jägarorganisationer protesterar

Bly

Ejdrar. Foto: Erik Hansson

EUs kemikalieverk vill införa ett totalförbud mot bly i ammunition för att skydda naturen. Miljöorganisationer välkomnar förbudet, men europeiska jägarorganisationer kämpar för att få behålla blyammunitionen.

Varje år hamnar mellan 21 000 och 27 000 ton bly i EU-ländernas natur enbart på grund av användningen av blyammunition och fiskedrag, enligt EUs kemikalieverk ECHA. Ungefär 1 miljon sjöfåglar beräknas dö årligen i EU på grund av blyförgiftning. Nu jobbar ECHA med att införa ett förbud mot att använda bly i ammunition och drag i våtmarker i hela EU.

Förslaget möter dock motstånd. Den europeiska jaktorganisationen FACE, European Federation for Hunting and Conservation, tycker bland annat att förslaget har en för bred definitionen av vad en våtmark är och att övergångsperioden är för kort.

Jaktjournalen skriver att Jägareförbundet i Sverige “slagit larm och försöker driva opinion mot förslaget”. Bland annat protesterar nu två socialdemokratiska politiker mot förslaget:

– Jag förstår grundidén med förslaget och stödjer en utfasning av bly. Men definitionen av våtmark innebär i praktiken ett totalförbud eftersom stora delar av Sverige enligt förslaget ska betecknas som våtmark. Det är inte seriöst att införa ett förbud med så kort varsel. Det är helt åt skogen, konstaterar Johan Danielsson, socialdemokrat som är parlamentariker från Borlänge, i ett pressmeddelande.

Våtmarksdefinitionen i förslaget grundar sig, enligt BirdLife International, på samma internationellt erkända definition som UNESCO använder sig av.

EU vill på sikt också genomdriva ett totalförbud på blyhaltig ammunition i jakt och yrkesfiske. Jägarorganisationer anser att blyhagel är bättre eftersom det har större anslagsenergi och därmed har ökad chans att döda djuret som skjuts. Dessutom är blyammunition billigare än alternativen.

Forskaren Jaakko Mannio på Finlands miljöcentral, som är specialiserad på EU:s vattendirektiv och vattendragens kemiska tillstånd, säger till Hufvudstadsbladet att halterna av bly i vattendragen inte är ett problem för miljön, men för fåglar kan det vara ett hot:
– Den blyammunition som används av jägare är ett problem för sjö- och rovfåglar som äter blykulor och dör av blyförgiftning, men blyet verkar i övrigt inte förorsaka större miljöproblem för andra vattenorganismer.

Bland andra Norsk Ornitologisk Forening, BirdLife Sverige, Naturskyddsföreningen och Världsnaturfonden WWF vill helt förbjuda användningen av blyammunition.

Källor: Hufvudstadsbladet, Jaktjournalen och Birdlife.org

Mer att läsa