Gå till innehållet

EU närmar sig beslut om ålfiske ska förbjudas

Det sker just nu diskussioner inom EU om vilka regler som ska gälla för ålfiske. Ska det vara totalförbjudet eller reglerat och ska samma regler gälla i hela EU? Vi pratar med WWF:s expert Inger Näslund för att reda ut frågan.

Webbplatsen Politico påstår i en artikel att Sverige och övriga Östersjöländer motsätter sig ett ålfiskeförbud i Östersjön om inte förbudet gäller i hela EU. Enligt Annica Jacobson, politisk rådgivare åt Isabella Lövin, stämmer dock inte det. Hon skriver på Twitter att “Sverige inte utesluter ett förbud i Östersjön” och att “Sverige anser också att åtgärder ska vidtas i hela EU”.

LÄS ÄVEN: • 28 europeiska miljöorganisationer kräver totalstopp för ålfiske

Världsnaturfondens Inger Näslund, Senior rådgivare marint & fiske, tycker att Sverige bör gå före när det gäller förbud för att öka pressen på andra länder.

LÄS ÄVEN: • EU föreslår förbud mot ålfiske i Östersjön 2018

– WWF anser att Sveriges regering borde ställa sig bakom EU- kommissionens förslag om ålfiskeförbud i Östersjön som ett första steg i möjligheten att genom fisket öka möjligheten för ålbeståndets återuppbyggande. Då Sverige i den senaste reformen av unionens gemensamma fiskepolitik visat framfötterna för mer hållbart fiske, ser vi det som självklart att man nu står bakom beslutet att stänga ålfisket i Östersjön 2018. Genom att ställa sig bakom detta fiskestopp av ål så kan Sverige även kräva av andra länder i Europa att sluta fiska ål, både i havsområden eller i sötvatten, säger Inger Näslund.

Hur är ålfisket i Östersjön jämfört med i övriga EU?
– I Östersjön fiskar man huvudsakligen på den utvandrande blankålen, det vill säga den ål som ska vandra tillbaka till Sargasso för att para sig. Vid Atlantkusten mot Frankrike och Spanien fiskas glasål när de kommer in och då fiskar man alltså på de unga 2-3-åriga individerna, bebisarna.

Var fiskas det mest ål?
– Det är svårt att säga då rapportering och statistik för ålfångster inte är tydligt dokumenterade. Havsfiske är en del men insjöfisket är ett stort inslag i fisket efter ål.

Ibland hävdas det att det är vattenkraften som är den stora boven när det gäller ålarna – håller du med?
– Vattenkraften har en stor negativ påverkan på ål då turbinerna i kraftverken skadar och dödar cirka 30 procent av alla ålar som försöker ta sig ut vid varje kraftverk. WWF arbetar med kraftbolagen för att få till stånd vandringsvägar förbi dessa turbinhinder. Men förutom vattenkraftverken så är också en viktig faktor att sluta fiska och äta ål.

Vad behöver göras för att ålen ska klara sig?
– Bättre förståelse bland alla om den utsatta situationen ål står inför och vilken enorm utmaning det är att få denna unika art att fortleva. WWF rekommenderar att man slutar äta ål och att vattenkraftverk samt andra vandringshinder åtgärdas så ålen kan vandra fritt upp och ner i sötvatten. WWF har producerat en animerad film om ål för att enkelt förklara ålens hot.

Den 7-8 oktober ska EU fatta beslut i frågan.

Mer att läsa