Gå till innehållet

EU-miljoner ska hjälpa Vänern

Fiskgjuse. Foto: Erik Hansson

Fiskgjuse, en av fåglarna som ska gynnas av “LIFE Vänern”. Foto: Erik Hansson

Från och med i höst och fem år framåt kommer Länsstyrelserna i Värmland och Västra Götaland jobba med att förbättra miljön i Vänern genom att bland annat försöka förhindra att Vänerns stränder, skär och öar växer igen.

Projektet har döpts till LIFE Vänern och har fått 21 miljoner kronor från EU (halva summan), Naturvårdsverket och länsstyrelserna själva. Pengarna ska bland annat gå till att restaurera igenväxande miljöer som strandängar, betesmarker och fågelskär i 17 av Vänerns Natura 2000-områden. Det ska också byggas boplattformar åt fiskgjusar och havsörnar och brännas bort granar för att gynna tallskog.

Dessutom ska olika områden göras mer tillgängliga för friluftsliv och det ska informeras om Vänerns naturvärden för att öka “förståelsen för och nyfikenheten på Vänern och dess skärgård”.

Källa: Länsstyrelsen Värmland

Mer att läsa