Gå till innehållet

EU kritiserar Sverige för ovetenskaplig hantering av Ojnare

Bungenäs kalkbrott. Foto: Arkland via Wikimedia

Bungenäs kalkbrott. Foto: Arkland via Wikimedia

EU-kommissionen är kritiska mot hur ovetenskapligt Sverige hanterat frågan om kalkbrytning i Ojnare-området på Gotland och Svenska botaniska föreningen anklagar Mark- och miljööverdomstolen för att vara jävig.

EU-kommissionen har skickat ett brev till den svenska regeringen med kritik mot hanteringen av kalkbrytningen på Gotland. I brevet framförs oro för den pågående domstolsprocessen där Mark- och miljödomstolen anses ha åsidosatt experters, Naturvårdsverkets, Länsstyrelsens och Havs- och vattenmyndighetens invändningar och istället “utan vidare förklaring” gått på Nordkalks linje.

– Endast vetenskapliga kriterier bör användas när gränserna för Natura 2000-områden beslutas, skriver EU-kommissionen.

Det framförs också kritik mot att den förra regeringen 2006 tog bort kalkbrytningsföretaget Nordkalks mark i Bunge från Naturvårdsverkets förslag på nya Natura 2000-områden. Enligt EU-kommissionen ska inte “ekonomiska och sociala krav” beaktas när Natura 2000-områden bildas.

Att delar av Ojnare ska bli ett kalkbrott istället för ett Natura 2000-område verkar moderaten Jesper Skalberg Karlsson och centerpartisten Anders Åkesson överens om. De ska idag fråga ut näringsministern Mikael Damberg (S) i riksdagen om “kalkbrytningen och förutsättningarna för jobb på norra Gotland”.

Samtidigt menar Svenska Botaniska Föreningen att Mark- och miljööverdomstolen är jävig. Enligt föreningen har tre av de högsta cheferna för Svea Hovrätt och Mark- och miljööverdomstolen varit domare i tidigare rättegångar och då dömt i Nordkalks fördel.

Läs mer:
Länsstyrelsen vill göra Natura 2000-område av hela Ojnare-området.

Mer att läsa