Gå till innehållet

EU: Jordbruket största hotet mot biologisk mångfald

Sånglärka. Foto: Erik Hansson

Sånglärka. Foto: Erik Hansson

EU:s medlemsländer har identifierat jordbruket som det största hotet mot biologisk mångfald. Det beror delvis på att 40 procent av Europa består av jordbruk och att över hälften av vår världsdels arter lever i jordbruksmiljöer.

Det är EU:s State of Nature-rapport som slår fast att jordbruket är det största hotet mot fåglar och det näst största hotet mot andra arter. Det är bland annat konstgödsel, bekämpningsmedel, förändringar i vilka grödor som odlas och ett allt intensivare brukande av marken som utgör försämringen för lantbrukets arter.

Det allt intensivare jordbruket drivs enligt BirdLife på av Common Agricultural Policy (CAP), som missgynnar småskaliga jordbruk och med regler fulla med kryphål som därmed inte gynnar hänsyn till biologisk mångfald. Den senaste “reformen” av CAP, som genomfördes härom året kommer inte skapa någon större biologisk mångfald enligt en forskningsrapport som publicerades i fjol.

25 procent av alla fåglar i jordbruksmarker listas av IUCN:s rödlista som “hotade” och 28 procent är “nära hotade”, men utvecklingen kan vändas. Det finns det exempel på.

I Storbritannien har fågelorganisationern RSPB skapat en så kallad “Hope” Farm. Det är ett jordbruk på 450 hektar som går med vinst och som använder metoder som hjälper naturen och är miljövänlig. Bland annat genom att bara avverka häckar och växtligheten i diken vart tredje år för att skydda häckande fåglar och genom att skapa insekts- och frörika områden har antalet häckande fåglar ökat med 140 procent sedan år 2000 och flera arter har tredubblats.

Källa: BirdLife

Mer att läsa