EU godkänner enorma gröna investeringar och fossilutfasning

Solpaneler i Ågesta. Foto: Holger.Ellgaard – Own work, CC BY-SA 4.0

Europeiska investeringsbanken EIB ska betala ut hela 10 000 miljarder kronor till olika gröna investeringar de närmaste tio åren. Dessutom ska banken sluta investera i fossila verksamheter som olje- och gasprojekt och flygplatser. Beslutet får dock viss kritik för att inte gå tillräckligt långt.

EU har godkänt att pengarna ska spenderas till år 2030 i projekt som främjar biologisk mångfald, klimatet och hållbarhet och från och med i slutet av året ska alla finansiella aktiviteter vara i linje med Parisavtalet.

Financial Post rapporterar att beslutet trots det får viss kritik. Detta eftersom texten ändrats så att banken i ytterligare ett år kommer investera i fossilprojekt. Först 2022 ska banken sluta investera i olja och gas eller utbyggnader av flygplatser. Kritiken handlar också om att vägbyggen kan finansieras även i framtiden.

Källor: Financial Post och Ekot