Gå till innehållet

EU-godkända diklofenak även hot mot örnar

Kungsörn. Foto: Zsombor Károlyi

Kungsörn. Foto: Zsombor Károlyi

Vi har tidigare skrivit om hur användningen av den antiinflammatoriska substansen diklofenak till boskap har drabbat gampopulationer i Indien och Nepal hårt och hur ämnet trots det börjat användas i södra Europa där vår världsdels gamar finns. Det finns dessutom rapporter om att diklofenak sprider sig allt mer i Sveriges natur.

Nu har en ny forskarstudie visat att ämnet inte bara är dödligt för gamar utan även för örnar och därmed troligen för andra rovfåglar. Studien är gjord på stäppörnar i Indien som visat upp samma njurfel som gamarna i området. Eftersom stäppörnen är nära släkt med våra kungsörnar och andra örnar i Europa är forskare nu oroliga över att diklofenak kommer sprida sig och bli ett globalt problem.

Diklofenak finns, förutom i produkter som används till boskap, även i vissa vanliga smärtstillande läkemedel som voltaren.

I Storbritannien har myndigheten Veterinary Medicines Directorate förbjudit veterinärer från att importera produkter som innehåller diklofenak och flera miljöorganisationer, inklusive BirdLife jobbar nu för att EU ska förbjuda ämnet innan det sprids till ännu fler hotade rovfåglar.

Källor: BirdLife och SAVE (Save Asia’s Vultures from Extinction)

Mer att läsa