Gå till innehållet

EU ger 2,5 miljarder till miljöprojekt

EU
Rastis i Asköviken. Foto: Torbjörn Hegedüs

Asköviken i Västmanland är ett av områdena som restaurerats med pengar från EU Life. Foto: Torbjörn Hegedüs

Under det kommande året ger EU:s Life+-projekt bidrag åt offentliga såväl som privata aktörer för naturvetenskapliga projekt. För hela EU rör det sig om 2,5 miljarder kronor och Naturvårdsverket, som ansvarar för svenska ansökningar, disponerar cirka 100 miljoner kronor. Det övergripande syftet med projektet är att förbättra EU:s miljöpolitik genom att främja antingen biologisk mångfald, miljöpolitik och miljöstyrning eller information och kommunikation.

Ansökningar om bidrag skickas till Naturvårdsverket senast den 25 juni klockan 16:00. Naturvårdsverket efterfrågar mer omfattande projekt, med en budget på cirka 20 miljoner kronor, men det är inget krav och alla välbetänkta projekt kommer övervägas. Projektet har pågått sedan 2007 och 2012 fick Naturvårdsverket in 14 ansökningar som de skickade vidare till EU-kommisionen. Svaren på dessa ansökningar väntas först till sommaren.

Källa: Naturvårdsverket.se

 

Mer att läsa