Gå till innehållet

EU beslutade om fortsatt överfiske

EU-länderna har enats om fiskekvoter för nästa år. Beslutet fick hård kritik från miljöorganisationer som menar att det inte följer vetenskapliga rekommendationer och leder till fortsatt överfiske.

Det Vetenskapliga, tekniska och ekonomiska kommittén för fiskerinäringen (STECF) rapporterade tidigare i år om en ökning av överfisket. I Nordöstra Atlanten är det bara 40 % av de 42 kontrollerade fiskbestånden som inte är överfiskade eller inom säkra biologiska gränser. I Medelhavet och Svarta havet var det bara 6 av 35 fiskbestånd som inte var överfiskade.

Organisationen Seas At Risk, som jobbar mot överfiske, menar att de nya reglerna innebär överfiske på minst en tredjedel av fiskbestånden.

– Det är oacceptabelt att ministrar öppet förespråkar att ignorera råd från forskare och istället väljer att tillmötesgå industrilobbyister. Ministrarna har beslutat att fortsätta överfisket och hävdar att detta var nödvändigt av socioekonomiska skäl. Men vad de inte förstår är att det ligger i fiskenäringens intresse att stoppa överfiske och säkerställa rikliga fiskpopulationer, och dessa trångsynta beslut kommer bara att äventyra hälsan hos vårt hav, vår planets stödsystem och därmed även fiskeindustrin och samhällen de påstår sig skydda, säger Andrea Ripol, fiskepolitisk chef för Seas At Risk.

Spanien, Portugal och Frankrike pekas ut av organisationen Seas At Risk som de mest aktiva länderna för att “försvara fiskeinudstrins intressen”. Sverige fick igenom en högre sillkvot i Nordsjön och att en del av kvoten för Skagerrak och Kattegatt tas upp i Nordsjön.

– Det är chockerande att EU:s fiskeriministrar förblir så dysfunktionella och saknar kontakt med de europeiska medborgarnas oro att de fortsätter att överfiska som om de inte kommer att hållas ansvariga för att uppfylla sina rättsliga skyldigheter, eller för konsekvenserna av att den ekologiska krisen och klimatkrisen förvärras. EU-ledare måste hålla sina fiskeriministrar till svars för de lagar och löften de har skrivit på, både internationellt och på hemmaplan, inklusive att få ett slut på överfiske, sa Rebecca Hubbard, programchef för Our Fish.

Källor: Ekot, Our Fish och Seas At Risk

Mer att läsa