Gå till innehållet

Ett år utan valjakt på Island och intresset minskar

Knölvalar är ett av de viktigaste marina djuren för valskådning i Island. Foto: Whit Welles Wwelles14. Licensierad under CC BY 3.0 via Commons

2019 var första året sedan 2002 som Island inte sköt några valar. Ingen valjakt förekom och det verkar som att intresset för jakten minskar i landet.

Det är bara Island, Norge och Japan som fortfarande tillåter kommersiell valjakt. Nu verkar det som att intresset för jakten på Island svalnat betydligt, kanske i takt med att allt mer forskning visat vilken viktig roll valar spelar i de marina ekosystemen och för klimatet?

Det tror i alla fall marinbiologen Joe Roman. Han jobbade på Island 2018-2019 och skriver i The Conversation att landet börjar inse att valarna är mer värda levande än döda. Valskådning ger betydligt större intäkter till Island än vad valjakten ger.

Han nämner flera faktorer som påverkat den minskande intresset för valjakten. Hamnar inom EU började 2014 vägra ta emot valkött från Island, och isländsk media skriver allt mer om nackdelarna med valjakten.

Valjägare utannonserade 2019 att det inte kommer bli någon jakt det året på grund av minskande efterfrågan och nu höjs frågetecken om det blir någon jakt 2020. Ett av företagen har redan meddelat att de inte kommer jaga vikvalar under 2020. Dessutom blir det svårare att sälja valköttet nu när Japan tillåter kommersiell valjakt igen.

Ytterligare en faktor är att turister förr brukade äta en hel del valkött, men så är inte längre fallet. Andelen turister som provar valkött när de är på Island har minskat från 40 procent 2009 till 11 procent 2018. Även i Japan har intresset för valkött minskat medan valskådning snabbt blivit allt mer populärt.

Läs även:
Valar gör stor insats för klimatet
Babyboom för hotad val
Internationellt skyddsområde för valar röstades ned av bland annat Island och Norge
Valsafari hotar inte valpopulationer
Tio gånger fler knölvalar på 50 år – ej längre hotad

Källor: The Conversation och

Mer att läsa