Gå till innehållet

Enormt värde i att bibehålla biologisk mångfald i skogar

Granskog med lavar. Foto: Johannes Rydström http://www.natursidan.se/fotografer/naturfotograf-johannes-rydstrom/

Granskog med lavar. Foto: Johannes Rydström 

Att bibehålla den biologiska mångfalden i världens skogar kan, enligt en ny global studie från över 80 forskare, vara värt flera biljoner(!) kronor (tusentals miljarder) per år för världens kommersiella skogsbruk. När den biologiska mångfalden minskar accelererar också minskningen av skogarnas produktivitet.

Studien är troligen den första som försöker värdera biologisk mångfald globalt och är baserat på mått och kontrollräkningar av över 30 miljoner träd av 8737 arter på 777 126 ytor i 44 länder.

Studiens data från 777 126 skogar runt om i världen (mörkblå prickar). Det vita är världens skogars totala utbredning. Till höger förhållandet mellan biologisk mångfald i skogarna och skogarnas produktivitet.

Studiens data från 777 126 skogar runt om i världen (mörkblå prickar). Det vita är världens skogars totala utbredning. Till höger förhållandet mellan biologisk mångfald i skogarna och skogarnas produktivitet.

Om trädmångfalden skulle minska med tio procent skulle skogarnas produktivitet minska med ungefär tre procent, enligt studien. Ytterligare minskad biologisk mångfald skulle dessutom ge en accelererande förlust i produktivitet och därmed också enorma förluster för skogsbranschen.

– Våra slutsatser visar på den negativa effekten av förlust i biologisk mångfald för skogars produktivitet och den potentiella fördelen att övergå från monokulturer till skogar med flera arter, skriver forskarna i sin rapport.

Att bibehålla den biologiska mångfalden i skogar beräknas vara värt fem gånger så stora belopp som i dagsläget läggs årligen på naturbevarande åtgärder. Dessutom försämrar den pågående förlusten av biologisk mångfald i världens skogar absorptionsförmågan av kol. Skogar med varierade trädslag binder mer kol än så kallade monokulturer.

– Det här visar på vikten av att globalt värdesätta och omvärdera biologisk mångfald, skogsbruksstrategier och prioriteringar för naturbevarande åtgärder, sammanfattar de 80 forskarna sin studie.

Källa: Science

Mer att läsa