Gå till innehållet

Enkla lekar och övningar för barn i naturen

Det finns många sätt att aktivera barn i naturen med olika lekar. Foto: Marie Gillander

Det finns mängder av lämpliga och roliga övningar för barn som kan ge insikt i hur naturen fungerar och om biologisk mångfald. Här kommer en lång rad tips på vad ni kan göra i naturen oavsett om det är barnfamiljen eller skolklassen som är på utflykt.

LÄS ÄVEN: • 6 av 10 barn vill vara ute mer i naturen

Tipsen är uppdelade utifrån ålder på barnen, men se det mer som vägledning än något som är bestämt. Det kan mycket väl passa era barn bättre med en lek från en annan ålderskategori. Var också öppna för att ändra i lekarna så att de bättre passar era förutsättningar. Det finns mer information om varje övning via läs mer-länken.

Artbingo (för hela familjen)

Förutom följande tips på lekar kan även artbingo vara en utmärkt aktivitet för både barn och vuxna. Alla deltagare får varsin bingobricka med olika arter. När någon av arterna ses eller hörs sätts ett kryss i rutan med arten. När en hel rad eller hela brickan eller fylld ropar deltagaren “bingo!”. På Natursidan.se har vi flera olika artbingobrickor: • VinterfåglarTrädens knopparHöstlovsbingoSportlovsbingo

LÄS ÄVEN: • Så blir barn intresserade av fågelskådning

För små barn (förskola eller yngre)

Byta träd
Barnen ställer sig vid ett träd. Ett barn ropar: “alla byter träd!”. Baren springer då till ett nytt träd. Därefter ropar ett annat barn “alla byter träd!”. Och så vidare.
Läs mer: Nynäshamns naturskola

Djurgympa
Alla väljer ett djur som börjar på samma bokstav som det egna namnet. Tänk ut ett ljud och en rörelse som djuret gör. Alla härmar sedan i tur och ordning deltagarnas ljud och rörelser.
Läs mer: Snokboken

Mäta med kottar
Någon lägger sig på marken. De andra gissar hur många kottar lång personen är. Hämtar sedan så många kottar att det motsvarar personens längd. Lägg ut kottarna på rad intill personen. Den som gissade närmst på antal kottar vinner.
Läs mer: Scouterna.se

Naturkonst
Låt barnen samla in naturligt material (kottar, pinnar, stenar, snäckor, löv etc) och bygga konstverk. Diskutera vad som samlats in.
Läs mer: Naturskyddsföreningen

Paddleken
Ett barn är padda. Alla andra grodor. Paddan gömmer sig sittandes. Grodorna räknar till 50 och hoppar sedan runt som grodor och letar efter paddan. Alla som hittar paddan sätter sig nära den och är tysta.
Läs mer: Nynäshamns naturskola

Potatisfällan
Låt en urgröpt potatis locka fram småkryp. Kolla efter ett tag vad som lockats till den. Ta hjälp av vår guide till artbestämning för att lista ut vad som hamnat i fällen.
Läs mer: Naturbarn.com

LÄS ÄVEN: • Grönområden gynnar barns inlärning

Vatten är alltid populärt. Foto: U.S. Fish and Wildlife Service, Public Domain, Länk

Förskola till årskurs 3

Arten i nacken
Sätt fast en bild på en djur- eller växtart i ett av barnens nacke. Hen ska sedan ställa ja- eller nejfrågor till de andra barnen för att ta reda på vilken art det är.
Läs mer: Scouterna.se

Bileken
Barnen rör sig i runt i ett område och härmar blommor, bin och fåglar. När de möter varandra spelar de sten, sax och påse. Vinnaren förvandlas till en annan art.
Läs mer: Naturskyddsföreningen.se

Djurens meny
Dela upp barnen i växter, växtätare och rovdjur och visa hur en näringskedja i naturen kan se ut.
Läs mer: Rovdjursskolan

Hitta spår
Leta spår efter djur. Kanske en kotte som en ekorre gnagt på? Skräp efter människa? Blad som larv knaprat på?
Läs mer: Snokboken

Naturkonst
Låt barnen samla in naturligt material (kottar, pinnar, stenar, snäckor, löv etc) och bygga konstverk. Diskutera vad som samlats in.
Läs mer: Naturskyddsföreningen

Naturrebus
Samla saker i naturen vars första bokstav ska bilda ord, till exempel ett namn. Tillåt gärna kreativa lösningar på vad fynden heter.
Läs mer: Scouterna.se

Näringsväven
Barnen får gestalta delar av naturen och håller snören mellan sig för att visa hur delarna behöver varandra. Vad händer när någon del försvinner? Klarar sig till exempel träd utan vatten?
Läs mer: De5stora.com

Potatisfällan
Låt en urgröpt potatis locka fram småkryp. Kolla efter ett tag vad som lockats till den. Ta hjälp av vår guide till artbestämning för att lista ut vad som hamnat i fällen.
Läs mer: Naturbarn.com

Årskurs 4 och uppåt

Arten i nacken
Sätt fast en bild på en djur- eller växtart i ett av barnens nacke. Hen ska sedan ställa ja- eller nejfrågor till de andra barnen för att ta reda på vilken art det är.
Läs mer: Scouterna.se

Naturkonst
Låt barnen samla in naturligt material (kottar, pinnar, stenar, snäckor, löv etc) och bygga konstverk. Diskutera vad som samlats in.
Läs mer: Naturskyddsföreningen

Naturrebus
Samla saker i naturen vars första bokstav ska bilda ord, till exempel ett namn.
Läs mer: Scouterna.se

Näringsväven
Barnen får gestalta delar av naturen och håller snören mellan sig för att visa hur delarna behöver varandra. Vad händer när någon del försvinner? Klarar sig till exempel träd utan vatten?
Läs mer: De5stora.com

Potatisfällan
Låt en urgröpt potatis locka fram småkryp. Kolla efter ett tag vad som lockats till den. Ta hjälp av vår guide till artbestämning för att lista ut vad som hamnat i fällen.
Läs mer: Naturbarn.com

Vem äger naturen?
Låt barnen ta ställning i olika frågor och diskutera sedan hur de svarat. Ämnet kan vara vem som äger naturen, om alla djur är lika mycket värda eller något annat som kan vara intressant att samtala om.
Läs mer: Rovdjursskolan

• Fler tips på övningar finns hos: De5stora.com, “Barnens utebok” Naturskyddsföreningens “Barnens hav”Naturskyddsföreningens Naturnytta, NatursnokarnaRovdjursskolanScouterna.se och Utebarn.se

Föreningar med aktiviteter för barn i naturen:
Friluftsfrämjandet
Fältbiologerna
Natursnokarna (Naturskyddsföreningen)
Scouterna

Tack till Bosse Bergenholtz och Jenny Carlsson för hjälp med artikeln!

Mer att läsa