Gå till innehållet

Enkel metod kan minska bifångsten i fiskenät

Fintandad haj i nät. Arkivfoto: National Observer Program, NMFS/SEFSC, Public Domain, Link

Forskare vid Bangor University har upptäckt en enkel metod för att minska bifångsten i fiskenät. För vissa fiskarter halverades den oönskade fångsten.

När stora nät används i fisket fångas även andra arter som inte var målet. Denna bifångst är ett stort problem för hajar, delfiner, havsfåglar och valar. 200 000 havsfåglar dör exempelvis årligen som bifångst i Europa och kommersiellt fiske kan ha dödat 87 % av Indiska oceanens valar. Det är även ett problem för fiskeriföretagen som kan få böta och stängas av om de tar upp för mycket bifångst.

Tekniken som forskarna använt är samma som fiskare ibland använder för att locka till sig byten – ljus. Genom att sätta LED-lampor vid utgångarna i näten kan en del oönskade fiskar istället komma undan näten. Metoden fungerar bäst för fiske på djupare vatten där det är mörkt. Vid de tester som gjorts på fiske av musslor kunde andelen bifångst av kolja och plattfiskar minska med 47 respektive 25 procent.

LED-lamporna är billiga och forskarna tror att metoden bör kunna användas för att minska antalet hajar, delfiner, valar och tumlare som fångas i nät. Annan forskning från Peru har också visat att LED-lampor kan minska andelen havsfåglar som trasslar in sig i näten. Där undersöker nu om det även kan hjälpa havssköldpaddor.

Läs även:
200 000 havsfåglar dör årligen som bifångst i Europa
Kommersiellt fiske kan ha dödat 87 % av Indiska oceanens valar
DNA-test visar: Fisk i fish and chips kan vara utrotningshotad haj
Sälsäkra torskburar ska minska konflikten mellan fiskare och sälar

Källor: The Guardian

Mer att läsa