Gå till innehållet

Energimyndighetens klimatkompensation orsakar svält och lidande i Uganda

Tallplantage i Kachung som Green Resources har planterat. Inhemska arter har fått ge plats för monokulturer av tall och eucalyptus. Foto: © Kristen Lyons / The Oakland Institute

I Uganda hindras lokalbefolkning från att använda sin egen mark för att svenska Energimyndigheten ska kunna klimatkompensera koldioxidutsläpp. Klimatkompensationen köps från det norska företaget Green Resources som genom ”landgrabbing” planterar monokulturer med barrträd på lokala invånares mark. Det leder till stora missförhållanden, enligt en rapport från Oakland Institute. Nu skickar flera organisationer ett gemensamt protestbrev till Energimyndigheten.

Green Resources klimatkompenseringsprojektet i Uganda stöds av ett antal internationella finansinstitut. Oakland Institute i Kalifornien är en oberoende politisk tankesmedja bestående av bland annat forskare och enligt dem så utnyttjas klimatförändringarna som ett alibi för att införa en ny form av kolonialism i Afrika. I Uganda är Energimyndigheten den ende kolkreditsköpare som Green Resources har. I en intervju i Aktuell Hållbarhet säger Energimyndigheten att de kommer att fortsätta sitt engagemang i Green Resources projekt. De påstår att förbättringar har skett för lokalbefolkningen.Något som innehållet i rapporten från Oakland Institute starkt motstrider.

Brevet från organisationerna kräver att Energimyndigheten genast avslutar sitt samarbete med Green Resources. Frédéric Mousseau, policychef vid Oakland Institute säger i ett pressmeddelande:

– Det är absolut nödvändigt att Energimyndigheten upphäver alla framtida betalningar till Green Resources samt upphäver avtalet för köp av kolkrediter.

Ett av de många möten som hölls med lokala samhällen påverkade av Green Resources tillsammans med Oakland Institutes forskargrupp. Här ges byborna information om en djuplodande rapport baserad på intervjuer med över 170 personer som påverkats av Green Resources. Foto: Emma Karake.

Redan 2014 avslöjade Oakland Institute missförhållanden och våldsutövning mot lokalbefolkningen i Kachung i Uganda. Den svenska Energimyndigheten frös då sin finansiering till bolaget under 2015. Myndigheten föreslog tio förbättringsåtgärder som det norska bolaget Green Resources behövde uppfylla för att återfå sin betalning. En granskning från mars 2017 gjord av Green Resources visar att bolaget nu lever upp till de flesta av Energimyndighetens åtgärdskrav. Men detta granskningsresultat stämmer inte överens med verkligheten ute i de lokala samhällena, enligt fältstudier som utförts och finns rapporterade i rapporten från Oakland Institute. Kristen Lyons, huvudförfattare till rapporten och docent vid Oakland Institute, säger i pressmeddelandet:

– Den fältstudie som vi har gjort visar att samhällen som omger trädplantagerna står inför en pågående hungerkris. Den har orsakats av Green Resources klimatprojekt som har gett inskränkningar gällande tillgång till mark, vatten och ved, i kombination med farliga arbetsförhållanden för sina egna arbetare. Det är helt enkelt oacceptabelt att ett norskt bolag försöker ta ut en vinst med tanke på de förfärliga förhållanden som råder.

David Ssemwogerere, medförfattare till rapporten kommenterar:

– Green Resources fortsätter att förringa sin negativa påverkan i regionen. De bagatelliserar det faktum att deras projekt hotar lokalbefolkningens överlevnad och levebröd.

Timmerlast från Green Resources projekt i Uganda. Foto: © Kristen Lyons / The Oakland Institute

I brevet till Energimyndigheten  kräver flera organisationer, bland annat Klimataktion, Afrikagupperna, Jordens Vänner, Skydda Skogen och Timberland Watch att myndigheten genast upphör med betalningar till Green Resources och avslutar sitt samarbete med företaget.

Frédéric Mousseau, policychef vid Oakland Institute säger:
– Det industriella plantageskogsbruket som bedrivs av Green Resources i Kachung är oförenligt med lokalbefolkningens behov av att använda samma mark till sin försörjning och existens. I kölvattnet av våra senaste iakttagelser är det absolut nödvändigt att Energimyndigheten upphäver alla framtida betalningar till Green Resources samt upphäver avtalet för köp av kolkrediter. Det här är det enda rimliga kravet med tanke på Green Resources försämrande inverkan på försörjningen för lokala bybor i Uganda.

Källor: Rapporten Carbon Colonialism: Failure of Green Resources carbon offset project in Uganda, Pressmeddelande

Mer att läsa