Gå till innehållet

Energimyndigheten: Ingen vindkraft i naturreservat

Vindkraftverk i Kalifornien. Foto: Erik Hansson

Vindkraftverk i Kalifornien. Foto: Erik Hansson

I ett nytt förslag om vilka områden som är bäst lämpade för att bygga vindkraft i har Energimyndigheten uteslutit Natura 2000-områden, samt natur- och kulturreservat. Det innebär att 2100 kvadratkilometer natur i Sverige får ett automatiskt skydd mot vindkraftsparker om förslaget går igenom.

Förslaget ska nu ut på remiss och vid förra remissomgången i november 2012 fick Energimyndigheten in synpunkter från fler än 110 organisationer och privatpersoner.

– Nu är det nya förslaget ute på remiss i en månad och därefter behandlar vi de inkomna svaren. Vi räknar med att fatta ett slutligt beslut om nya riksintresseområden för vindbruk i december 2013, säger Lars Andersson, chef för Energimyndighetens vindenhet.

Källa: Energimyndigheten

Mer att läsa