Gå till innehållet

En tredjedel av matjorden borta i USA:s majsbälte

Majsfält i Iowa. Foto: Don McCulley, CC0

Det intensiva jordbruket i USA har utarmat jorden som tidigare var så bördig. 400 000 kvadratkilometer har helt förlorat det näringsrika matjordslagret och det orsakar stora växthusgasutsläpp och enorma ekonomiska förluster.

De stora jordbruksområdena i USA, som kallas “majsbältet”, var berömda för sina näringsrika jordar. I Iowa ska matjordslagret (där grödor växer) ha varit uppemot 40 cm djupt innan människan började odla där, jämfört med 13-25 cm som räknas som snittet. Det gjorde markerna väldigt bördiga.

Men på 1970-talet kom de första rapporterna om att upp till halva matjordslagret var borta på vissa håll. Varningarna ignorerades och nu är situationen långt värre.

Intensivt jordbruk har utarmat marken
I en ny studie har tre geologer undersökt jordlagren i sju delstater i majsbältet. De kom fram till att matjordslagret helt försvunnit från ungefär 35 procent (±11%) av området. Och anledningen är det intensiva jordbruket och en underskattning av vilken påverkan det har på jorden.

Den totala utarmningen av matjordslagret på nästan 400 000 kvadratkilometer jordbruksbygd (Sverige är 450 000 kvadratkilometer) beräknas bli en förlust för jordbrukarna på över 25 miljarder kronor årligen. Istället för att odla i ett naturligt matjordslager används nu konstgödsel. Tillsammans med bekämpningsmedel och konstbevattning är detta industriella jordbruk en verksamhet som kraftigt bidrar till utsläpp av växthusgaser, samt övergödning i våra vattendrag, skriver Yale Environment360.

Källor: University of Massachusetts Amherst, Yale Environment360 och PNAS

Mer att läsa