Gå till innehållet

En ny uggle-art har upptäckts

Ni ställer frågorna – vi försöker hitta någon som är klok nog att svara på dem. Foto: Erik Hansson

Kattugglan har fått en ny släkting, som trivs i öknen och därför fått det engelska namnet Desert Tawny Owl (ökenkattuggla). Foto (kattuggla): Erik Hansson

En grupp ornitologer från Naturhistoriska museet i Bern i Schweiz har upptäckt en ny uggle-art. Den lever i ökenområden i Israel, Egypten, Saudiarabien, Jordanien, Oman och Yemen och har döpts till Desert Tawny Owl (ökenkattuggla).

Den nyupptäckta arten påminner om “vår” kattuggla, men med annan fjäderdräkt och proportioner. I öknarna lever den framför allt av små gnagare, geckoödlor, insekter och småfåglar.

Som med så många andra “nyupptäckta” arter är det dock mer en fråga om att man nu, med hjälp av DNA och noggranna studier, är säker på att en art i själva verket är två. Ett troligt exemplar av ökenkattugglan upptäckter för länge sedan av ornitologen Hadoram Shirihai och därför har ugglan fått det latinska namnet Strix hadorami.

Den nya arten beräknas finnas i ungefär 3000 par i arabvärlden och på 80-talet fanns ungefär 200 par i Israel. Det är alltså inte frågan om en art som ingen någonsin sett tidigare, men nu vet forskare bättre vad det är som setts.

Läs mer:
I samma område upptäcktes ytterligare en ny uggla 2013.
• Fler artiklar om nyupptäckta arter.

Källa: Sci-news.com och Vår Skådarvärld

Mer att läsa