Gå till innehållet

En av världens största sötvattensfiskar har utrotats

Svärdstör. Bild: Muséum d’histoire Naturelle – Nouvelles Archives du Muséum d’histoire Naturelle, Public Domain, Link

Enligt en ny forskningsrapport anses den flodlevande fisken svärdstör nu vara utrotad. Den levde i Yangtze-floden i Kina och dog troligen ut på grund av dammbyggen, överfiske, utsläpp och alltför frekvent trafik i floden.

Svärdstören har varit akut hotad sedan 1996 och forskarna tror att den dog ut redan någon gång mellan 2005 och 2010. Det troligen sista fyndet av arten gjordes 2003 men redan 1993 kan det ha funnits alltför få individer kvar för att arten skulle överleva.

Det är inte den enda arten som haft svårt att överleva i den 630 mil långa, men hårt exploaterade Yangtze-floden. Kinesisk staksill ansågs 2015 “funktionellt utrotad” och det gäller även asiatisk floddelfin (2006). Dessutom är asiatisk tumlare och en kinesisk stör-fisk uppsatta på rödlistan som akut hotade.

Det finns fortfarande över 4 000 vattenlevande arter i floden och Kina har nu infört ett tio-årigt fiskeförbud i Yangtze-floden, först i 332 viktiga områden och från 1 januari 2020 även i huvudfloden.

Svärdstören kunde bli tre meter lång, men det finns obekräftade rapporter om bjässar som blivit uppemot sju meter långa.

Källa: South China Morning Post och Maritime-executive

Mer att läsa