Gå till innehållet

En av Sveriges största sjöar riskerar bottendöd

På 1800-talet sänktes vattennivån kraftigt i Sveriges fjärde största sjö – Hjälmaren. Det är en av huvudanledningarna till att den grunda sjön drabbats hårdare än de flesta andra sjöar i Sverige av övergödning.

Hjälmaren. Foto: Udo Schröter via Wikimedia

Hjälmaren. Foto: Udo Schröter via Wikimedia

– Det finns redan nu väldigt syrefattiga miljöer på vissa håll i Hjälmaren, och det är ett tecken på att man är nära bottendöd, säger Ernst Witter, på länsstyrelsen i Örebro till SVT Tvärsnytt.

Övergödningen och bottendöden skyndas på av jordbruket i området som står för över 60 procent av den yttre påverkan. Resten står bland annat reningsverk och enskilda avlopp för. Dessa faktorer kan påverkas för att minska utsläppen, men på botten i sjön ligger också fosfor som samlats sedan gammalt och som rörs upp av vågor.

Hjälmarens fiskar har redan drabbats hårt i två kraftiga fall av fiskdöd – 2007 och 2011 och risken anses stor att Hjälmarens liv drabbas i större utsträckning i framtiden.

Förutom att minska utsläppen i sjön diskuterar de tre länsstyrelserna i Örebro, Västmanland och Södermanland att skapa konstgjorda öar för att minska vågorna som rör upp fosforn. Andra möjliga lösningar är att använda sig av kemikalier eller muddring av sjöbotten, men det skulle bli väldigt dyrt och svårt. Problemen i Hjälmaren borde, enligt Ernst Witter, ha åtgärdats för länge sedan.

– Ju längre tiden går, desto svårare blir det att åtgärda problemet. Och kanske kan man säga att man borde ha tagit itu med Hjälmaren redan för tjugo år sedan.

Källa: SVT Tvärsnytt

Mer att läsa